Články

Články

Přečtěte si výběr zajímavých článků z magazínu Architect+.
Revue pro prezentaci české a slovenské architektury

Jacques Dupuis: Mistr křivky

Dům Le Parador propojuje modernistický styl s eklektickými prvky

Poválečná belgická architektura stále zůstává skryta širšímu mezinárodnímu zájmu. Přesto v ní figurují velmi zajímaví tvůrci, kteří se dokázali poučit tehdejšími mezinárodními vzory a ve spojení s vlastními originálními přístupy je zhmotnit v neortodoxní a jedinečné stavby, často velmi těžko zařaditelné k hlavním proudům modernistické architektury. Takový je i lyrický modernismus Jacquesa Dupuisa, architekta, který zůstává známý jen hrstce expertů, a to i přesto, že jeho dílo je v Belgii velmi dobře zmapované.

Číst dál

Kaple cestou

Pohled od prozatímního dřevěného kříže ke klekátku

Zvlněná otevřená krajina okolí jihomoravského Mikulova získala díky intervenci studentů a pedagogů FA VUT v Brně překvapivě intimní a kontemplativní těžiště: fragmenty kaple roztroušené cestou k bývalému poutnímu místu...

Číst dál

Rozhovor s Alenou Šrámkovou

Alena Šrámková

Obec architektů byla založena v roce1990 podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. Jejím cílem bylo navázat na tradici spolků architektů z prvního období československé republiky 1918–1938. Stala se přímým právním nástupcem Svazu architektů, jehož činnost byla ukončena v roce1989 a který do té doby sdružoval zástupce architektonické profese. Její první předsedkyní se stala Alena Šrámková, která v rozhovoru zavzpomínala nejen na dobu, kdy první svobodná organizace sdružující architekty vznikala...

Číst dál

K I N O N E K I N O

Noční průčelí do náměstí Svobody

Objekt původního kina (kino pohraniční stráže) byl postaven v letech 1958–1959 v rámci akce Z v západní části náměstí Svobody. Jednalo se o první větší stavební dílo místních obyvatel čerstvě osidlujících Planou po odsunu původní německé populace uskutečněném v roce 1946. Způsob lidové výstavby je čitelný ve výrazu budovy směrem do náměstí, ve stavebně technickém provedení, i v umístění na pozemku. Nepodsklepený jednopodlažní objekt nahradil dva původní městské domy. Hmotou nekoresponduje s výškovou hladinou okolních staveb a nepřijímá ani historickou parcelaci. Budova, nacházející se v městské památkové zóně města, prošla několika částečnými opravami zaměřenými především na úpravu čelní fasády, poslední se realizovala v roce 2009. V průběhu těchto úprav byly mj. odstraněny původní výtvarné motivy mezi okny do náměstí. Prostorový plán budovy již delší dobu nereflektoval soudobé požadavky současných kinosálů a svým strnulým řešením bránil i jinému účelu užívání. Stáří a provozní neohebnost představovaly významnou příčinu úpadku návštěvnosti zařízení i kulturního života ve městě.

Číst dál

BYT, ČI NEBÝT

BYT, ČI NEBÝT

Sociální byty za luxusní cenu

Nadšený přechod k tržnímu hospodářství v devadesátých letech minulého století se opíral o představu, že trh je nejdokonalejším nástrojem uspokojování lidských potřeb. V některých oblastech se trhu ustoupilo úplně, v jiných, například v zajištění vzdělávání nebo péče o zdraví, k tomu nebylo dost odvahy. Jednou z oblastí, kde se na vitalitu uspokojování poptávky nabídkou přistoupilo, bylo bydlení.

Číst dál

Bydlení napříč 20. stoletím

Jadwiga Grabowska-Hawrylak, věžové obytné budovy Plac Grunwaldzki, Vratislav, 1967 –1975

Náš redaktor Adam Štěch již více než deset let hledá více i méně známé příklady modernistické architektury po celém světě. K tématu bydlení připravil rozmanitý výběr společného bydlení, činžovních domů, kolektivního bydlení i dalších forem a typologií rezidenční architektury, které na svých cestách objevil. Jeho subjektivní výběr tak představuje atlas forem modernistické architektury, její rozmanitost a řešení problematiky bydlení v různých časových obdobích a geografických lokalitách.

Číst dál

Život s architekturou

Liskova vila v Ostravě, která vznikla podle návrhu architekta Lubomíra Šlapety v roce 1936.

Na Fakultě architektury ČVUT v Praze jsme zastihli neustále zaneprázdněného pana profesora Vladimíra Šlapetu a povídali si o jeho životě s architekturou, nepříliš známých aspektech světové i domácí architektonické historie i o tom, jaké úkoly ještě našeho významného historika architektury čekají.

Číst dál

Young Architect Award 2018

Titul CEMEX Young Architect Award 2018

Nejlepší práce jubilejního 10. ročníku soutěže studentů a architektů do 33 let byly oceněny 11. září 2018 v Centru architektury a městského plánování CAMP. Z celkem 49 přihlášených studií na téma Architektonické dílo, které iniciuje společenský život a rozvoj místa, poslala porota do finále 12 prací. Vrcholem vyhlašování bylo udělení Titulu CEMEX Young Architect Award a prostor dostala také veřejnost v hlasování veřejnosti na webových stránkách soutěže (vítězkou hlasování se stala Ing. arch. Kristýna Blažíčková z FA ČVUT v Praze s projektem Dům na konci cesty.)

Číst dál
×

Log in