A8000

Adresa: Radniční 136/7, 370 01 České Budějovice

www.a8000.cz

Rok založení: 1990
Jména partnerů: Martin Krupauer (1960)

A8000 byl založen v roce 1990 na základě touhy stavět – realizovat domy, a to s maximální mírou tvůrčí a pracovní svobody a odpovědnosti vůči klientovi – investorovi. Tato snaha, přesvědčení o architektovi jako člověku, který je klientovi zodpovědný za celý průběh díla od návrhu až po realizaci, vedla k vybudování týmu schopného profesionálně zajistit nejen celý projekční proces, ale i realizaci. Činnost kanceláře zasahuje oblasti přímo související s územním plánováním a přípravou, projektem a realizací stavby. Oblast architektonicko-projektové činnosti zaujímá prostor tvorby urbanistické, architektonické a projektové dokumentace, interiéru a produktového designu. Kancelář je schopna zpracovat i nejsložitější obchodní případy urbanistických a rozvojových studií, architektonických studií, projektů a realizací staveb. Obecně jsou rozsah a komplexnost podřízeny požadavku klienta. A8000 pod vedením Martina Krupauera sídlí v Praze a Českých Budějovicích a pracuje v celé ČR i v zahraničí. Náš kreativní a vysoce profesionální přístup je doložen mnoha oceněními od návrhů architektury, interiérů, řešení originálních a zároveň technicky náročných staveb, až po ocenění dopravních staveb, záměrů revitalizace sídel či lokalit a novostaveb v historickém prostředí. Vedle vlastních projektů spolupracuje A8000 se světovými jmény architektury, mezi které se řadí například Jean Nouvel či studio BIG, jimž pomáhá proměnit jejich vizi v realitu.

Portrétní foto: Jakub Zeman
Společenské centrum Sedlčany (2019), foto: Ondřej Bouška

KONTAKTUJTE NÁS

Adresa redakce
Na Perštýně 2,
110 00, Praha 1

Spojte se s námi
Redakce: +420 608 215 740
Obchod: +420 734 892 315
E-mail: [email protected]

Pravidla soutěže na Facebooku
Pravidla soutěže na Instagramu

NEWSLETTER

Koupit předplatné