ARCHITECT+ 45

Vydat číslo, v němž si připomínáme sto nedožitých let jednoho z nejvýznamnějších architektů české historie Karla Hubáčka, je čest pro každého vydavatele či šéfredaktora. My jsme se pro tuto zvláštní příležitost spojili s bývalým dlouholetým šéfredaktorem časopisu Architekt Jiřím Horským, jenž na počest mimořádného tvůrce sestavil zvláštní vzpomínkovou přílohu.

Pokusili jsme se v ní oživit ducha velkého mistra a zejména pak vystopovat to, co v jeho následovnících několika generací přetrvává. Zvláště pokud jde o jeho myšlenky a duchovní tradici, jelikož s vlastní tvorbou Hubáčkových pokračovatelů se vás snažíme na stránkách ARCHITECT+ konfrontovat neustále.

Druhým hlavním tématem čísla jsou rodinné domy. Vybrali jsme spíše ty střízlivější, nicméně i dnes jsme „vařili“ podle vietnamského receptu „dům pěti vůní“, a výsledkem je tedy poměrně široká škála přístupů a zejména tvarů, jež použili architekti této typologie vybraní do aktuálního vydání. Celé téma uvádí výňatkem ze své dizertační práce architekt Petr Pištěk, jenž se sám jakožto autor, kritik a recenzent na téma současného rodinného domu a jeho odborné kritiky vyjádřil již mnohokrát předtím. Samozřejmě jeho aktuální text tne do živého, což z pohledu vydavatele odborného časopisu rezonuje velmi hlasitě a je nasnadě, abychom „kritiku (ne)kritiky“ vyjádřili i sami za sebe. Tudíž doufáme, že polemika nezůstane bez odezvy.
Koupit předplatné ?>