Hlavním tématem aktuálního vydání časopisu je představení TOP 100 českých architektonických ateliérů. Prostor dostávají i mladí architekti, jejichž tvorba je podle názoru redakce vhodná další pozornosti nejen odborné veřejnosti. Té je naopak věnována rozsáhlá stať v diskusi o připravované podobě nového stavebního zákona.