V novém vydání časopisu ARCHITECT+ jsme se pustili do rozsáhlého rozboru jedné z nejvýznamnějších realizací na mapě Prahy posledních let: Paláce DRN, jenž vyrostl na „nejdražší pražské parcele“, na ikonické Národní třídě. Realizace Stanislava Fialy vyplnila prostor vzniklý historickou amputací, pro nějž se dlouho hledalo vhodné využití. Od DRNu, přeplněného autorskými nápady na pomezí architektury, funkčního autorského designu, užitého umění či umělecké abstrakce, pak už byl jen krůček k tématu aktuálního vydání: jaké místo má umění v architektuře soukromého i veřejného prostoru. Spolupráce umělce s architektem a vice versa a jejich podoby pak definovaly další obsah čísla.