Průlom

Provázanost architektury s politikou, potažmo politickým systémem je neoddiskutovatelná. Události, jež nastartovala revoluce, které i dnes rádi říkáme „sametová“, dramaticky proměnily společnost jako takovou a potažmo i prostředí, v němž architektura vzniká. Všechny stavby vzniklé za uplynulých třicet svobodných tvůrčích let ale mají jeden společný jmenovatel – svobodu. A to je i poselství aktuálního vydání časopisu ARCHITECT+.

Není ale jediné – kromě reflexe uplynulých 30 let a tradičních rubrik v něm najdete taky přehled oceněných staveb v soutěži Česká cena za architekturu 2019 a mimořádný soubor rozhovorů s osobnostmi domácího či zahraničního architektonického života: třeba s Thomasem Heatherwickem, Petrem Hlaváčkem, Chrisem Prechtem či Marianthi Tatari z proslulého UN Studia.

Příjemné čtení.


Koupit předplatné