PhDr. Matej Šišolák
Šéfredaktor ARCHITECT+
+420 608 215 740

 

Rodák z Bratislavy (1975) absolvoval na Filosofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě (1998). Ve studiu pokračoval na Filmové a televizní fakultě VŠMU v Bratislavě a postgraduálním studiem na Fakultě sociálních věd UK v Praze (obor Mediální studia). Od r. 2001 do r. 2004 působil jako redaktor v časopise Architekt (vydavatelství JH Archys) pod vedením Jiřího Horského. Posléze nastoupil do vydavatelství Jaga Media, kde působil jako šéfredaktor časopisu HOME a později jako vedoucí redakcí časopiseckých titulů tamtéž. Dlouhodobě se věnuje propagaci architektury – z pozice autora, redaktora i popularizátora. Člen Akademické rady vysoké školy ARCHIP a umělecké rady Galerie Jaroslava Fragnera, kurátor, lektor a moderátor odborných konferencí a workshopů. Od r. 2018 šéfredaktor časopisu Architect+.
Koupit předplatné ?>