Aktuální číslo ARCHITECT+

ARCHITECT+ 44

Udržitelný rozvoj – v našem diskursu obvykle nesprávně, ale lákavě zkracován na „udržitelnost“ je velmi komplexní soubor kroků spojených ušlechtilou myšlenkou. Stavebnictví a architektura ale naštěstí už zdaleka nechápou udržitelnost pouze skrze optiku obálek budov, ale v mnohem širším měřítku. Jednou z jeho důležitých součástí je i udržitelnost sociální, jež na rozdíl od tepelných ztrát nelze vyjádřit žádnou dostupnou exaktní fyzikální veličinou, ale kvalitu našeho života ovlivňuje sice ne tak bezprostředně, ale rozhodně dlouhodobě.

I proto jsme k tématu „udržitelného rozvoje“ přistoupili v aktuálním čísle časopisu ARCHITECT+ mnohem volněji. Vybrali jsme do něj realizace, které akcentují zejména technologický přístup (Fragment, Cihlovka), nechybí stavění z „udržitelných materiálů“ (Vraňany, Fortemix) či rekonstrukce – dle mnoha názorů takřka ideální naplnění myšlenky udržitelného rozvoje (Máslovice, Cihlovka). Ve všech případech je ale kladen důraz na přínos pro místní komunitu (typicky Máslovice) a rozvoj daného území.

Předplatné

Objednat předplatné

Aktuální vydání

Náhled On-line

Archiv

Starší vydání

NejprestižnějšÍ a nejčtenější magazín o architektuře
v České republice

Časopis ARCHITECT+ je následníkem časopisu Architekt, nejprestižnějšího a nejčtenějšího magazínu o architektuře v České republice a uznávaného titulu v zahraničí, který byl Unií vydavatelů opakovaně oceněn titulem Časopis roku ČR.

Náklad

Časopis má variabilní náklad s horní hranicí okolo 7000 výtisků, přičemž čtenost je cca. desetinásobná. Disponujeme naprosto unikátním distribučním seznamem, který zahrnuje jak architekty, tak i nejbonitnější, nejúspěšnější a nejvlivnější osoby v České republice a na Slovensku. Velkou skupinu našich čtenářů tvoří významní architekti, projektanti a stavaři, tedy lidé, kteří určují a pečlivě vybírají, které produkty a technologie budou v jejich realizacích použity.

Akce

Časopis ARCHITECT+ je k dispozici na všech zásadních akcích v oboru architektury, designu a stavebnictví, stejně jako na veletrzích, výstavách, přednáškách a soutěžích. Zároveň je silným mediálním partnerem prestižních akcí a televizních a filmových projektů, díky čemuž se součástí těchto projektů může stát i vaše společnost.

Naši čtenáři

ARCHITECT+ je distribuován nejen architektům tuzemským a zahraničním, ale také do škol architektury a designu, kde slouží jako učební pomůcka studentům. Zároveň jej odebírají stavební společnosti a řada institucí v Čechách, na Slovensku a v zahraničí, proto je u článků vždy také resumé v angličtině. Kromě odborného publika máme díky propracovanému distribučnímu listu rovněž unikátní cílení na nejvlivnější a nejbonitnější osoby v Čechách i na Slovensku.
 

Zůstaňte v obraze s newsletterem ARCHITECT+ a neunikne vám žádná novinka z oblasti architektury a designu.


Koupit předplatné ?>