REDAKČNÍ RADA

DAVID TICHÝ
architekt a urbanista
www.unitarch.eu

doc. Ing. arch. David Tichý, PhD.  (1969)

Architekt působí ve studiu UNIT architekti (mj. s Michalem Kohoutem) vystudoval Fakultu architektury ČVUT v Praze, kde absolvoval doktorský program se zaměřením na mezigenerační koncepty bydlení. Na FA ČVUT působí jako pedagog. Je členem Poradního sboru Výboru pro bydlení při UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) a spolupodílí se na přípravě řady státních politik a programů zaměřených především na různé formy bydlení. Aktivní v oblasti výzkumu, pedagogické a odborné publikační činnosti.

JAROSLAV WERTIG
architekt a pedagog
www.a69.cz

Ing. arch. Jaroslav Wertig (1969)

Rodák z Chebu absolvoval v roce 1997 v atelieru doc. Lábuse. Dlouholetý člen redakční rady zaniklého časopisu ARCHITEKT (posléze ad Architektura) a časopisu KONCEPT, editor ročenky Česká architektura 2002-03 a pedagog na soukromé vysoké škole architektury ARCHIP. Od r. 1997 spolumajitel úspěšného architektonického studia A69 – architekti (www.a69.cz), jež bylo jako jedno ze dvou českých architektonických studií v roce 2007 zařazeno mezi TOP 101 nejlepších mladých světových architektů podle časopisu Wallpaper. Jaroslav Wertig má za sebou bohatou publikační a přednáškovou činnost (Bělehrad 2007, Polsko 2007, Bienále Bukurešť 2008, výstava a přednáška Berlín 2008, Bauhaus Univerzita ve Weimaru 2009 atd.). Ateliér A 69 – architekti je držitelem mnoha prestižních domácích i mezinárodních ocenění (nominace na Mies van der Rohe Award za Českou

PETR LEŠEK
architekt
www.projektil.cz

Ing. arch. Petr Lešek (1973)

Absolvent FA ČVUT (1999), v roce 1992 – 1997 absolvoval Filozofickou fakultu UK v Praze. Pracoval jako spolupracovník Václava Králíčka, jako partner AK Architekti společně s Václavem Králíčkem a Romanem Brychtou. V roce 2002 spoluzaložil a partnerem se stal v ateliéru Projektil architekti s.r.o. (spolu s Romanem Brychtou (AVU škola architektury 1995), Adamem Halířem (FA ČVUT 2001), Ondřejem Hofmeisterem (FSv ČVUT 1995). V roce 2009 se stal členem ČKA a od roku 2011 i členem představenstvu Komory. Projektil tvoří úspornou, vstřícnou a svěží architekturu znalou tradice, inovativní typologie a technologie. Ateliér je nositelem několik významných cen za realizaci, např. za Studijní a vědeckou knihovnu v Hradci Králové, Národní technickou knihovnu v Praze či Centrum ekologických aktivit v Horce nad Moravou u Olomouce. Petr se aktivně podílí na chodu České komory architektů, kde se zabývá především politikou architektury a problematikou soutěží.

JAN ŠÉPKA
architekt a pedagog
www.sepka-architekti.cz

doc. Ing. Akad. arch. Jan Šépka (1969)

V letech 1988 až 1995 studoval na Fakultě architektury ČVUT v Praze a v letech 1993 až 1997 navštěvoval Školu architektury AVU. Společně s Michalem Kuzemenským založil v roce 1994 skupinu (spolek) „Nová česká práce“. V letech 1998 až 2009 byl společně s Petrem Hájkem a Tomášem Hradečným společníkem ateliéru HŠH architekti, s.r.o. V roce 2009 založil Jan Šépka vlastní projekční kancelář „Šépka architekti“. Jako pedagog na Fakultě architektury ČVUT v Praze působil Jan Šépka v období od roku 2004 až do roku 2014. V následujících dvou letech (2014 až 2016) zastával funkci vedoucího Kanceláře projektů a soutěží v Institutu plánování a rozvoje (IPR) v Praze. Od roku 2014 vede Jan Šépka ateliér A1 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové (UMPRUM) v Praze. V této instituci obhájil (v roce 2015) svoji habilitační práci (na téma „Jak se dělá město“) a byl jmenován docentem pro obor Architektura.[5] V roce 2006 byl Jan Šépka editorem ročenky „Česká architektura 2006 – 2007“. Jan Šépka je autorem mnoha pozoruhodných projektů, novostaveb a rekonstrukcí, mj. Muzeum umění Olomouc, RD Hermína či RD v Kyjích.

IGOR KOVAČEVIĆ
architekt, urbanista a organizátor soutěží
www.cceamoba.cz

Ing. arch. Igor Kovačević, Ph.D. (1973)

Rodák z Brčka, Bosna a Hercegovina, odkud před válkou odešel do Prahy, kde vystudoval Fakultu architektury ČVUT, obor Architektura a územní plánování a v roce 2013 zde získal také doktorský titul za disertační práci Jihoslovanští architekti vzdělávaní v Čechách pod vedením profesora Vladimíra Šlapety. Je zakládajícím členem Centra pro středoevropskou architekturu (www.ccea.cz). Vedle výzkumné, kurátorské a publikační činnosti se věnuje architektuře a urbanismu v rámci studia MOBA, které založil spolu s Yvette Vašourkovou (www.moba.name). Mezi jejich první projekty patří Sdílené uvědomění neboli demolice rodinné vily v satelitu u Brna (2002). Současně působí na mezinárodní škole architekury ARCHIP a na North Carolina State University – Prague Institute. V poslední době se také věnuje zvyšování úrovně veřejných investic skrze organizaci architektonických soutěží. Je expertem evropské ceny za architekturu Mies Van der Rohe Award. Mezi výrazné projekty CCEA MOBA patří Lifting the Curtain, výstava prezentován na 14. Bienále architektury v Benátkách či aktuální urbanistické intervence na pražské magistrále a Negrelliho viaduktu.

Ing. arch. Maroš Fečík (1972)

Narozen ve východoslovenské Snině absolvoval Fakultu architektury Slovenské technické univerzity v Bratislavě (1997). Působil v úspěšném studiu FHP (Fečík – Halmi – Polakovič), v roce 2004 založil vlastní ateliér Plus-minus architects se sídlem v Bratislavě. Maroš Fečík je autorem mnoha oceňovaných staveb – zejména rodinných domů, rekonstrukcí a interiérů. Maroš Fečík působil v redakční radě časopisu ARCH (SK) a zabýval se i publikační činností.


Koupit předplatné ?>