porota

Odbornou porotu tvoří zástupci organizátora a nezávislé osobnosti:

  1. zástupci organizátora (šéfredaktor a redaktor časopisu)
  2. členové redakční rady časopisu ARCHITECT+

Odborná porota je nezávislá, její členové kromě architektonické praxe aktivně působí v organizaci komunitního života, působí jako pedagogové či organizátoři architektonických soutěží.

Zástupci organizátora:

PhDr. Matěj Šišolák (1975)

Rodák z Bratislavy absolvoval na Filosofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě (1998). Ve studiu pokračoval na Filmové a televizní fakultě VŠMU v Bratislavě a postgraduálním studiem na Fakultě sociálních věd UK v Praze (obor Mediální studia). Od r. 2001 do r. 2004 působil jako redaktor v časopise Architekt (vydavatelství JH Archys) pod vedením Jiřího Horského. Posléze nastoupil do vydavatelství Jaga Media, kde působil jako šéfredaktor časopisu HOME a později jako vedoucí redakcí časopiseckých titulů tamtéž. Dlouhodobě se věnuje propagaci architektury – z pozice autora, redaktora i popularizátora. Člen Akademické rady vysoké školy ARCHIP a umělecké rady Galerie Jaroslava Fragnera, kurátor, lektor a moderátor odborných konferencí a workshopů. Od r. 2018 šéfredaktor časopisu ARCHITECT+.

 

Členové redakční rady časopisu ARCHITECT+:

Petr Janda

Petr Janda je architekt a výtvarný umělec, absolvent FA ČVUT (prof. J. Bočan) a Školy monumentální tvorby AVU (prof. A. Veselý) od roku 2008 vede vlastní studio petrjanda/brainwork. Jako porotce i soutěžící se pravidelně účastní architektonických soutěží a přehlídek, ve kterých získal několik ocenění (GPA 2007, BigMat 13‘ – Památník obětem komunismu v Liberci). V letech 2011-14 byl členem představenstva České komory architektů a předsedou pracovní skupiny Propagace architektury. Od roku 2009 se zabývá pražskými náplavkami, od r. 2017 v pozici architekta náplavek.

 

Jan Hora

Vystudoval Fakultu umění a architektury na Technické univerzitě v Liberci. Působil na stážích v Istanbulu, Berlíně, Rotterdamu a Amsterdamu. Vede ateliér na Fakultě architektury VUT v Brně.

 

Jiří Weinzettl

Jiří Weinzettl studoval památkovou obnovu na Střední uměleckoprůmyslové škole sv. Anežky České v Českém Krumlově a Fakultu architektury ČVUT v Praze (ateliéry Jeníček a Vojtěch). Po jejím absolvování v roce 2004 byl jedním ze dvou zakladatelů společnosti Atelier 111 architekti a doposud je jejím jednatelem.

 

doc. Ing. arch. David Tichý, PhD.  (1969)

Architekt působí ve studiu UNIT architekti (mj. s Michalem Kohoutem) vystudoval Fakultu architektury ČVUT v Praze, kde absolvoval doktorský program se zaměřením na mezigenerační koncepty bydlení. Na FA ČVUT působí jako pedagog. Je členem Poradního sboru Výboru pro bydlení při UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) a spolupodílí se na přípravě řady státních politik a programů zaměřených především na různé formy bydlení. Aktivní v oblasti výzkumu, pedagogické a odborné publikační činnosti.

 

Ing. arch. Jaroslav Wertig (1969)

Rodák z Chebu absolvoval v roce 1997 v atelieru doc. Lábuse. Dlouholetý člen redakční rady zaniklého časopisu ARCHITEKT (posléze ad Architektura) a časopisu KONCEPT, editor ročenky Česká architektura 2002-03 a pedagog na soukromé vysoké škole architektury ARCHIP. Od r. 1997 spolumajitel úspěšného architektonického studia A69 – architekti (www.a69.cz), jež bylo jako jedno ze dvou českých architektonických studií v roce 2007 zařazeno mezi TOP 101 nejlepších mladých světových architektů podle časopisu Wallpaper. Jaroslav Wertig má za sebou bohatou publikační a přednáškovou činnost (Bělehrad 2007, Polsko 2007, Bienále Bukurešť 2008, výstava a přednáška Berlín 2008, Bauhaus Univerzita ve Weimaru 2009 atd.). Ateliér A 69 – architekti je držitelem mnoha prestižních domácích i mezinárodních ocenění (nominace na Mies van der Rohe Award za Českou republiku apod.).

doc. Ing. Akad. arch. Jan Šépka (1969)

V letech 1988 až 1995 studoval na Fakultě architektury ČVUT v Praze a v letech 1993 až 1997 navštěvoval Školu architektury AVU. Společně s Michalem Kuzemenským založil v roce 1994 skupinu (spolek) „Nová česká práce“. V letech 1998 až 2009 byl společně s Petrem Hájkem a Tomášem Hradečným společníkem ateliéru HŠH architekti, s.r.o. V roce 2009 založil Jan Šépka vlastní projekční kancelář „Šépka architekti“. Jako pedagog na Fakultě architektury ČVUT v Praze působil Jan Šépka v období od roku 2004 až do roku 2014. V následujících dvou letech (2014 až 2016) zastával funkci vedoucího Kanceláře projektů a soutěží v Institutu plánování a rozvoje (IPR) v Praze. Od roku 2014 vede Jan Šépka ateliér A1 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové (UMPRUM) v Praze. V této instituci obhájil (v roce 2015) svoji habilitační práci (na téma „Jak se dělá město“) a byl jmenován docentem pro obor Architektura.[5] V roce 2006 byl Jan Šépka editorem ročenky „Česká architektura 2006 – 2007“. Jan Šépka je autorem mnoha pozoruhodných projektů, novostaveb a rekonstrukcí, mj. Muzeum umění Olomouc, RD Hermína či RD v Kyjích.

Ing. arch. Igor Kovačević, Ph.D. (1973)

Rodák z Brčka, Bosna a Hercegovina, odkud před válkou odešel do Prahy, kde vystudoval Fakultu architektury ČVUT, obor Architektura a územní plánování a v roce 2013 zde získal také doktorský titul za disertační práci Jihoslovanští architekti vzdělávaní v Čechách pod vedením profesora Vladimíra Šlapety. Je zakládajícím členem Centra pro středoevropskou architekturu (www.ccea.cz). Vedle výzkumné, kurátorské a publikační činnosti se věnuje architektuře a urbanismu v rámci studia MOBA, které založil spolu s Yvette Vašourkovou (www.moba.name). Mezi jejich první projekty patří Sdílené uvědomění neboli demolice rodinné vily v satelitu u Brna (2002). Současně působí na mezinárodní škole architekury ARCHIP a na North Carolina State University – Prague Institute. V poslední době se také věnuje zvyšování úrovně veřejných investic skrze organizaci architektonických soutěží. Je expertem evropské ceny za architekturu Mies Van der Rohe Award. Mezi výrazné projekty CCEA MOBA patří Lifting the Curtain, výstava prezentován na 14. Bienále architektury v Benátkách či aktuální urbanistické intervence na pražské magistrále a Negrelliho viaduktu.

KONTAKTUJTE NÁS

Adresa redakce
Na Perštýně 2,
110 00, Praha 1

Spojte se s námi
Redakce: +420 608 215 740
Obchod: +420 734 892 315
E-mail: [email protected]

Pravidla soutěže na Facebooku
Pravidla soutěže na Instagramu

NEWSLETTER

Koupit předplatné