A.D.N.S. ARCHITEKTI

Rok založení: 1990
Adresa: Na Příkopě 12 / Černá růže, Praha 1, 110 00
Jména partnerů: Martin Němec (1957), Petr Dvořák (1964)

www.adns.cz

ADNS_partneri
Foto: archiv ateliéru
Praga Studios Karlín (2019). Foto: Boys Play Nice

Architektonická kancelář A.D.N.S. architekti vznikla před 28 lety, v roce 1990 jako sdružení svobodných architektů, akad. arch. Václav Alda (1957), Ing. arch. Petr Dvořák (1964), akad. arch. Martin Němec (1957) a Ing. arch. Ján Stempel (1959). Architekti, kteří se po svých studiích sešli u architekta Karla Hubáčka v Liberci. Měli společný cíl trvale zlepšovat své schopnosti a znalosti tak, aby poskytovali svým partnerům – stavebníkům špičkové architektonické výkony a služby. Snahou ateliéru bylo splňovat očekávanou vysokou hodnotu a flexibilitu, založenou na kvalitě a vstřícnosti. To vše i s ohledem na generační odkaz k práci architektů První republiky a jejich pokračovatelů.     

V roce 1994 vznikla A.D.N.S. s.r.o., následně A.D.N.S. production, i ta si stále nese zjednodušený název A.D.N.S. architekti. Všichni partneři se stali autorizovanými architekty, podíleli se mnoho let na činnosti vedení ČKA a spolupracovali do roku 2004. V současné době jsou představiteli a majiteli ateliéru architekti Petr Dvořák a Martin Němec.

Architekti ateliéru A.D.N.S. vždy hledali odpověď v umírněnosti či souvztažnosti nových staveb v rostlém městě. Příkladem je jistě Pojišťovna Kolín nad Labem, dva domy pro Český rozhlas na Vinohradech, Škoda Auto na Karmeli v Mladé Boleslavi.  Aktuální je i snaha pokračovat a stavět „pražské“ domy, jako je soubor staveb Praga v Karlíně a domy v areálu Českých přístavů v Holešovicích.

Přesvědčení ateliéru o správnosti cesty bylo podmíněno udržováním vysoké odborné, technické, legislativní i společenské úrovně všech architektů a dalších spolupracovníků. Atelier se snažil být vždy na špici používáním soudobých projekčních programů, dnes je to program Revit a 3D projektování v BIM. Současně bylo vždy filozofií ateliéru pracovat na základě hodnot přátelské spolupráce, ve společnosti, vně i uvnitř firmy, jsoucí v duchu zásad poctivého podnikání a vysoké odbornosti.  

KONTAKTUJTE NÁS

Adresa redakce
Na Perštýně 2,
110 00, Praha 1

Spojte se s námi
Redakce: +420 608 215 740
Obchod: +420 734 892 315
E-mail: [email protected]

Pravidla soutěže na Facebooku
Pravidla soutěže na Instagramu

NEWSLETTER


Koupit předplatné ?>