ARCHTEAM

Rok založení: 1995

Adresa: Preslova 53, 602 00 Brno
Jména partnerů: Milan Rak (1967), Iveta Raková (1965), Alena Režná (1981)

www.archteam.cz

Kopie návrhu Estate Travel Choice (4)
Foto: archiv ateliéru
Kulturní a společenské centrum v Kuřimi (2019) Foto: Filip Šlapal

ARCHTEAM v roce 1992 založil Milan Rak, který zde po celou dobu působí jako hlavní architekt u všech projektů ateliéru. Milan Rak je představitelem generace architektů, kteří začali svou architektonickou tvorbu po sametové revoluci. Vystudoval architekturu na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně. Po dokončení studia v roce 1991 pokračoval v doktorském studiu, v roce 2000 obhájil disertační práci a v roce 2013 obhájil habilitační práci na téma Architektura jako matematická rovnice.

ARCHTEAM ve své tvorbě dosáhl řady významných ocenění od našich i zahraničních odborníků a institucí. Jeho projekty a stavby jsou prezentovány ve světových publikacích a výstavách. ARCHTEAM se zabývá projekty budov pro bydlení, školství, státní správu, administrativu a v posledních letech se specializuje především na budovy pro kulturu.

V architektonických návrzích a projektech staveb vychází z požadavků stavebníka a místa stavby. Jeho domy působí v prostředí aktivně a jedinečně, mají specifickou vnitřní i vnější atmosféru. Variabilitou jsou schopny se přizpůsobovat měnícím se požadavkům uživatele v průběhu času. Jsou založeny na koncepci účelného dispozičního a konstrukčního řešení budov a jednoduchého způsobu jejich realizace. Tím se dosahuje efektivního využití finančních prostředků při stavbě i užívání budov.

KONTAKTUJTE NÁS

Adresa redakce
Na Perštýně 2,
110 00, Praha 1

Spojte se s námi
Redakce: +420 608 215 740
Obchod: +420 734 892 315
E-mail: [email protected]

Pravidla soutěže na Facebooku
Pravidla soutěže na Instagramu

NEWSLETTER

Koupit předplatné