David Kraus, Architektura

Adresa: Vikova 1142/15, 14000, Praha 4

www.archi.cz

Rok založení: 2002
Jména partnerů: Ing. arch. David Kraus (1970)

Ateliér Architektura je veden Davidem Krausem, absolventem FA ČVUT v Praze (1989–1996), který studoval u profesora Šika (Nová česká prá – ce) a od roku 2002 vlastní kancelář Architektura, s.r.o. Realizace ateliéru jsou v ČR, USA, Německu, Ománu a SR. Při své práci rozvíjí vlastní alterna – tivní cestu moderní architektury, členové týmu pracují s neobvyklými zdroji inspirací, obrazy a principy současného světa. Experimentální tvorba Davida Krause byla prezentována na výstavě VIZE 1997. Byl o něm natočen dokument Bílé vrány (ČT). Přednáší, vyučoval na VŠUP, FA ČVUT, vystavuje, publikuje, jeho práce byla oceněna řadou cen (naposledy 2018 Česká cena za architekturu, hlavní cena). Jeho práce je za – stoupena ve sbírkách Národní galerie a prezentována v odborných i laických médiích doma i v zahraničí (tisk, rozhlas, TV ). Práce a zkušenost ateliéru zahrnuje celý proces včetně realizace, spojuje architekturu se samotným stavěním. Architektura klade důraz na praxi – cílem je rea – lizovaná stavba, jež zvyšuje kolektivní zkušenost týmu. Architektura spolupracuje s mladými architekty tvořícími volné společenství kolem objektu Kovárna. Čitelným rysem práce ateliéru je charakteristický výtvarný styl navrhovaných řešení, osobní přístup ke klientovi, neustálé hledání informací a inspirací zejména mimo obor. Architektura věří v jednoduchost myšlení a konání, fyzický pohyb, rytmus a skutečný přítomný svět. Architektura využívá, rozvíjí a kombinuje současné moderní technologie s nejjednodušším stavěním, produkuje věci s vášní a individua – lismem, hledá českou cestu.

Portrétní foto: archiv ateliéru
Dům v Jevanech (2011), foto: Filip Šlapal

KONTAKTUJTE NÁS

Adresa redakce
Na Perštýně 2,
110 00, Praha 1

Spojte se s námi
Redakce: +420 608 215 740
Obchod: +420 734 892 315
E-mail: [email protected]

Pravidla soutěže na Facebooku
Pravidla soutěže na Instagramu

NEWSLETTER


Koupit předplatné ?>