Petr Janda/Brainwork

946382_436658399764145_673856797_n

Adresa: Na Švihance 8, 12000, Praha 2

www.petrjanda.com

Rok založení: 2008
Jména partnerů: MgA. Ing. arch. Petr Janda (1975)

Práce ateliéru je založena na hledání autentických řešení. Vnímáme architekturu jako událost moderující vztahy v prostředí, do nějž vstupuje. Podstatou našeho přístupu je autorská práce, často stojíme u vzniku námětu, který iniciujeme, a to jak v úrovni architektonické, tak i společenské, obsahové a programové. Dlouhodobě podprahově používáme metodu nomádského myšlení, které definovali G. Deleuze a F. Guattari touto působivou metaforou: Nomád „vyráží do pouště. Opouští tábořiště a vydává se na cestu zemí, sleduje pohyby nebe. Ráno opouští teritorium vstříc nové zemi a večer se znovu reteritorializuje pokaždé, když na ní rozvine svůj koberec… Tyto pohyby a procesy jsou vyjádřeny rytmem chůze, jímž se vpisuje krajina do poutníka a naopak. Nomád i architekt, stejně jako všichni lidé, v sobě ukrývají krajiny, v nichž vyrůstali, jimiž putovali, o kterých snili.“ Naše projekty a realizace jsou výsledkem takovéhoto neustálého hledání, naše autorská interpretace zůstává skryta v pozadí ve prospěch vnímání každého pozorovatele, jenž umožňuje nezplošťovat svět na předem vyřčená hesla.
Petr Janda je architekt a výtvarný umělec, absolvent FA ČVUT (prof. J. Bočan) a Školy monumentální tvorby AVU (prof. A. Veselý), od roku 2008 vede vlastní studio petrjanda/brainwork. Jako porotce i soutěžící se pravidelně účastní architektonických soutěží a přehlídek, ve kterých získal několik ocenění (GPA 2007, BigMat 13‘ – Památník obětem komunismu v Liberci). V letech 2011 – 2014 byl členem představenstva České komory architektů a předsedou pracovní skupiny Propagace architektury. Od roku 2009 se zabývá pražskými náplavkami, od r. 2017 v pozici architekta náplavek.
V aktuálním základním týmu ateliéru jsou Kateřina Tšponová, David Fořt, Tomáš Pevný, Anna Podroužková.

Související články:

www.architect-plus.cz/naplavka-pod-lupou/

Portrétní foto: BoysPlayNice
Flamingo Visitor Center, Abu Dhabi, UAE (2021)

KONTAKTUJTE NÁS

Adresa redakce
Na Perštýně 2,
110 00, Praha 1

Spojte se s námi
Redakce: +420 608 215 740
Obchod: +420 734 892 315
E-mail: [email protected]

Pravidla soutěže na Facebooku
Pravidla soutěže na Instagramu

NEWSLETTER


Koupit předplatné ?>