Unit architekti

logo

Adresa: Thákurova 9, 16634, Praha 6

www.unitarch.eu

Rok založení: 2011
Jména partnerů: Ing. arch. Michal Kohout (1964), doc. Ing. arch. David Tichý (1969), PhD., Ing. arch. Filip Tittl (1984)

Kancelář založili v roce 2012 Michal Kohout, David Tichý a Filip Tittl. Michal přinesl svou dvacetiletou zkušenost zavedeného architektonického ateliéru, David expertizu v oblasti bydlení a chuť propojovat praxi s výzkumem a Filip zkušenosti z Evropy a urbanistický pohled na věc.
Hlavním tématem kanceláře je bydlení a urbanismus v širokém slova smyslu a v různých měřítkách. Od specifických forem bydlení, jako je seniorské nebo komunitní, přes běžné bytové projekty až po návrhy obytných lokalit. Od drobných intervencí ve veřejném prostoru přes územní studie až po stavební regulaci. Relativně velkou část pracovního záběru kanceláře tvoří netradiční a nové typy výstupů, které může architektonická kancelář nabídnout: urbanistické strategie složitých míst, které propojují prostorové návrhy se strategickým plánováním, generely veřejných prostranství nebo koordinovaná výstavba individuálního bydlení.
Mezi nejznámější realizace patří obytný soubor v Praze na Vackově, nominovaný na Mies van der Rohe Award. Urbanistické úspěchy tvoří především vítězná mezinárodní urbanistická soutěž Budoucnost centra Brna a soutěžní workshop na mlýnský ostrov v Pardubicích. Aktuálně se kancelář zabývá koordinací velkých transformačních a rozvojových území v Praze formou územních studií.
Důležitou osou práce je propojení praxe – výzkum – škola, kdy velká část týmu zároveň působí v rámci výuky na Fakultě architektury ČVUT a podílí se na výzkumných projektech. Teoretické zázemí poskytuje propojení se sesterskou výzkumnou organizací Centrum kvality bydlení.

Portrétní foto: archiv ateliéru
soutěžní návrh na urbanistické řešení nové obytné čtvrti na místě bývalých kasáren Jana Žižky v Táboře - Dvorce (2. místo v soutěži), (2021), foto: archiv ateliéru

KONTAKTUJTE NÁS

Adresa redakce
Na Perštýně 2,
110 00, Praha 1

Spojte se s námi
Redakce: +420 608 215 740
Obchod: +420 734 892 315
E-mail: [email protected]

Pravidla soutěže na Facebooku
Pravidla soutěže na Instagramu

NEWSLETTER
Koupit předplatné ?>