Znamení - čtyř architekti

logo

Adresa: U Půjčovny 968/5, 11000, Praha 1

www.znamenictyr.cz

Rok založení: 1999
Jména partnerů: Ing. arch. Juraj Matula (1971), Ing. arch. Martin Tycar (1972), Ing. arch. Richard Sidej (1972)

Atelier Znamení čtyř – architekti, spol. s r. o., /znameniiii/ založili v roce 1999 Juraj Matula, Richard Sidej a Martin Tycar, absolventi FA ČVUT z let 1996 – 97. Na studiích se setkali na přednáškách o tradicionalismu a analogickém navrhování Miroslava Šika, prof. ETH v Curychu, a studovali dále u architektů Lábuse, Krátkého, Rajniše, Cíglera, Malinského nebo T. Brixe. Jsou členy skupiny Nová česká práce, která vystavovala v Praze, Bratislavě a Berlíně, a vydala programový manifest a souborný katalog studentských projektů. Kancelář má čtrnáct až devatenáct členů a sídlí v ateliérovém mezonetu v centru Prahy. Rozsah naší práce je komplexní – projektování staveb většiny typologií, včetně návrhů interiérů a zahrad. Zajišťujeme veškeré činnosti spojené s návrhem, povolením, přípravou a kontrolou realizace stavby. Ve vybraných projektech jsme dodavateli interiérů. Řada realizací a projektů se nachází na území památkové rezervace nebo se jedná o památkově chráněné objekty. Vedle soukromé klientely pracujeme pro několik významných institucí – Univerzitu Karlovu, Magistrát města Ostravy či Brna, Židovské muzeum. Od roku 2019 zpracováváme kompletní dokumentaci v 3D standardu BIM (Revit).

Věříme v trvanlivé hodnoty architektury evolučně navazující na ověřené koncepty našich předků a věříme v kvalitu souladnosti s místem – v kontext.

Portrétní foto: archiv ateliéru
Bytový dům Sámova, Praha (2020), foto: Alex Shoots Buildings

KONTAKTUJTE NÁS

Adresa redakce
Na Perštýně 2,
110 00, Praha 1

Spojte se s námi
Redakce: +420 608 215 740
Obchod: +420 734 892 315
E-mail: [email protected]

Pravidla soutěže na Facebooku
Pravidla soutěže na Instagramu

NEWSLETTER
Koupit předplatné ?>