Kam se poděla třídní kniha?
Během posledních let bylo zpracováno několik studií, které měly řešit nedostatek volných míst pro nové žáky a zároveň provozní kolize a špatný technický stav některých částí budovy.

Všechny návrhy počítaly s dostavbou nového objektu směrem do školní zahrady. Po důkladné analýze jsme navrhli odlišný přístup a v rámci projektu se věnovat problematickým místům, vzniklým nešetrnými stavebními zásahy a novými provozními nároky. Nenavazujeme proto na nekvalitně řešené části, nedolepujeme další apendix, ale pracujeme s návrhem v dialogu s původní historickou budovou. Zvenku samozřejmé doplnění nechává uvnitř vzniknout moderním, zajímavým a prosvětleným prostorům. Nová nástavba byla navržena nad půdorysem tělocvičny a jejím zázemím. Velkorozponové ocelové nosné rámy vytvářejí převýšené podkrovní prostory pro výuku výtvarné výchovy, chemie, fyziky a aktivity školní družiny. Specializované učebny jsou velkoryse otevřené do hřebene krovu ve výšce sedmi a půl metru. O příjemné studijní prostředí se stará oboustranné nasvětlení denním světlem a akustický obklad z dřevovláknitých desek. Do méně kvalitních prostor v historické budově umisťujeme hlavní šatny pro tři sta žáků. Jejich dominantou je tunu vážící dubový kmen, který musel své místo v šatnách najít bez pomoci mechanizace. Díky konceptu stavění nad již zastavěným půdorysem minimalizujeme zásahy do školní zahrady a vzniká tak prostor pro adekvátní předpolí nového vstupu. Parter tvoří kombinace žulových, betonových, dubových a rostlinných povrchů. Školní zahradu chrání plot z ocelové pozinkované pásoviny, který díky navrženému rozestupu lamel otevírá při chůzi po chodníku rozmanité průhledy kolemjdoucím.

Hodnocení partnera

Společnost VELUX ocenila kvalitní architekturu, jež vznikla pro investora z oblasti veřejné sféry. Veřejná stavba má, podle vypisovatele, mnohem širší dopad na kultivaci prostoru než soukromá, tudíž je velmi důležité oceňovat vznik hodnotných a povedených řešení z tohoto segmentu. Celá řada studií ukazuje, že dobře navržená škola podporuje nejen získávání znalostí a vědomostí, ale má vliv na fyzické i psychické zdraví a pohodu dětí.

Protože školní docházka obvykle trvá sto devadesát pět dní v roce, předtím, než náš svět zasáhla pandemie, trávilo milion a tři sta tisíc českých dětí ve škole více času než kdekoli jinde, vyjma svých domovů. Kvalita vnitřního prostředí ve školách má zásadní vliv na schopnost dětí se soustředit a dobře provedené osvětlení denním světlem může významnou měrou tomuto cíli napomoci. Z dostupných zdrojů vyplývá, že studenti ve třídách s nejsilnějším denním osvětlením se zlepšili o dvacet procent v testech z matematiky a až o šestadvacet procent v testech ze čtení. Přesto i dnes vzniká mnoho projektů, které tento důležitý atribut zanedbávají.

Autoři projektu dostavby ZŠ Járy Cimrmana velmi promyšleně pracují se strategií rozmístění oken, díky čemuž jsou učebny přístupné přirozenému osvětlení téměř po celou dobu obvyklé výuky. Společnost VELUX oceňuje péči, kterou architekti v projektu světelným parametrům věnovali, stejně jako vlastní provedení učeben, jež díky tomu poskytují plnohodnotný prostor pro celodenní vzdělávání školou povinných dětí.

Základní škola Járy Cimrmana 

Místo: Praha-Lysolaje

Autoři: Ing. arch. Vojtěch Kaas, Ing. arch. Jan Kalivoda / Progres atelier

Spoluautor: Ing. arch. Petr Sova

Spolupracovník: Milada Vorzová

Projekt: 2015

Realizace: 2018

Napsat komentář

4 × two =


Koupit předplatné ?>