Day

13 prosince, 2019
Vývoj architektury na Slovensku a v Čechách po roce 1989 – nikoli paradoxně – kopíruje rámec, nastavený změnami a vývojem celé společnosti. Přerod projektových ateliérů v architektonická studia, překotné a odvážné zakládání nových, bez jakýchkoli jistot a jen s mlhavou představou fungování specializované kanceláře v rodícím se podnikatelském prostředí poznamenaly první roky slovenské architektonické svobody. Dalo by se...
Možná je dnešek jako vánek, který pomine, a naše současnost má vůni doby, kdy je „svěží“ navrhovat vše. Měl by snad architekt kromě domů a prostředí navrhovat také auta, letadlové lodě a kosmické rakety? Navrhovat vše, znamená navrhovat pouze „jako“. Jako místo „doopravdy“. Navrhování staveb ale vyžaduje soustředění. Když architekt navrhuje jen „něco“ a na...
Památkovou péčí nazýváme novodobou snahu naší kulturní společnosti chránit a uchovávat historické, zejména stavební artefakty. Toto úsilí, které by bylo možné z ekonomického či přísně pragmatického hlediska hodnotit převážně jako pošetilost či společenský rozmar, vychází z emocionálních podnětů, jako je sentiment, úcta k historii a především obdiv estetických kvalit historické architektury. Sama o sobě je...
Odpověď je určitě ano. Pro serióznější reflexi je ale třicet let krátká doba. Dokonce i pohledy odborné a laické veřejnosti na události, jako bylo rakousko-uherské vyrovnání nebo první roky první republiky a jejich dopad na státotvorné aspirace a kvalitu stavění, jsou rozdílné – tedy pokud se těmito otázkami vůbec někdo zabývá. Důležité je pokoušet se...
Společnost Fatra, a.s. nabízela až doposud plovoucí vinylové podlahy v provedení řady FatraClick a RS-click. Tuto nabídku v nedávné době rozšířila nová řada WELL-click, která se od současných poměrně liší. Nynější řady FatraClick a RS-click patří mezi velmi oblíbené volby díky výborným akustickým vlastnostem a dokonalému designu. Díky spodní korkové vrstvě zajišťující tepelnou a zvukovou izolaci a...

Koupit předplatné