Day

11 prosince, 2020
Marek Jan Štěpán patří mezi nejvýraznější tvůrce i znalce sakrální architektury u nás. Jeho aktuální realizace v Brně-Lesné ale vyvolala mnoho diskusí ještě před svým dokončením. Vyrostl v Brně nový Pantheon? Stavba je výsledkem mnohaletého úsilí farního společenství, kterému chyběl důstojný prostor pro mše. Jeho podoba vzešla ze soutěže, jíž se zúčastnilo 36 ateliérů. Pozemek určený k výstavbě je...
Koupit předplatné