Day

22 prosince, 2020
Během posledních let bylo zpracováno několik studií, které měly řešit nedostatek volných míst pro nové žáky a zároveň provozní kolize a špatný technický stav některých částí budovy. Všechny návrhy počítaly s dostavbou nového objektu směrem do školní zahrady. Po důkladné analýze jsme navrhli odlišný přístup a v rámci projektu se věnovat problematickým místům, vzniklým nešetrnými...
Poznávacím znamením novostavby pavlačového bytového domu je nepravidelný rastr ukrývající prostorné lodžie. Rám nejen, že dává pestrému životu nájemníků formu nepravidelných filmových políček, ale navíc vytváří potřebný odstup od rušné ulice. Dům stojí na koncové, rohové parcele v poměrně úzkém městském bloku domů mezi ulicemi Vrchlického, Prachnerova a Hlaváčkova. Charakter domu i jeho tvar vychází...

Koupit předplatné ?>