Beton prověřený skrz naskrz


Název německé společnosti Godelmann se během sedmdesáti let její existence stal synonymem pro vysoce kvalitní výrobky z betonu – ať už jde o dlažby, obrubníky, schody a ploty, nebo designové předměty, jako jsou například květináče, či dokonce betonové šperky. Nyní tato firma přichází s inovativním, a dalo by se říci dokonce revolučním produktem, za jehož vznikem stojí snaha podílet se na zlepšování životního prostředí.

Je konec srpna, slunečné dopoledne. Nacházíme se v obytné čtvrti v Brieselangu, oblasti ležící několik kilometrů západně od Berlína. Na příjezdové cestě mezi několika rodinnými domy stojí hasičský vůz, sjeli se sem novináři, projektanti a architekti, přítomna je i veřejnost. V hloučku lidí postává také jedna z významných současných berlínských projektantek, kvůli níž se za malou chvíli uskuteční očekávaná prezentace. Betonová dlažba, na které právě stojíme a kterou zde před pěti lety realizovala společnost Godelmann, je totiž v jedné věci naprosto unikátní: propouští vodu. Ať se tato vlastnost může zdát jakkoli banální, jde o převratné řešení, jež se významně podílí na zadržování vody v krajině. Přesněji řečeno – mohlo by, kdyby si lidé plně uvědomovali principy a přínosy decentralizovaného vsakování a architekti a projektanti nebyli k novým technologiím skeptičtí.

Zmiňovaná projektantka chtěla fungování tohoto materiálu vidět na vlastní oči, v praxi, a tak na vytyčenou plochu propustné dlažby, ohraničenou dřevěnou konstrukcí ve tvaru obdélníku, bude za malou chvíli napuštěno 1500 litrů vody. Právě toto množství, při němž bude hladina vody sahat do výšky deseti centimetrů, má simulovat největší dešťovou událost v této lokalitě za posledních sto let, kdy za 24 hodin dopadlo na metr čtvereční 90 litrů srážek.

Maximální vsakování, maximální odpařování

Voda mizí během dvaadvaceti minut. Vsákla se dokonce rychleji než malý objem, který unikl na přilehlý trávník a v podobě malé louže tam stál ještě dlouho poté, co už byla voda v dřevěné konstrukci dávno pryč. Pakliže by na zpevnění této cesty byla použita běžná dlažba nebo asfalt, voda by z povrchu začala odtékat do kanalizace a odtud do řeky, což by v případě přívalových dešťů zvyšovalo riziko záplav, a navíc vysychání spodních vod (protože odtékající voda se nestihne vsáknout ani odpařit). Právě to je však současný stav vody v krajině, jenž vzniká v důsledku rozrůstající se zástavby a zpevňování povrchů nepropustnými materiály.

Ochrana spodních vod před znečištěním

Další obrovskou výhodou tohoto materiálu, který společnost Godelmann vyvinula ve spolupráci s Prof. Dr.-Ing. Carstenem Dierkesem, celosvětově uznávanou kapacitou v tomto oboru, je jeho čisticí schopnost, respektive schopnost zbavovat vodu prachu, ropných produktů, těžkých kovů a dalších nečistot. To je zajištěno kombinací ekologické dlažby, spárovacího a speciálního ložného materiálu. Právě díky této vlastnosti je možné tyto propustné dlažby použít i na zpevnění parkovacích a pojezdových ploch bez obav z toho, že by nežádoucí látky unikající z automobilů mohly kontaminovat spodní vodu, a ohrozit tak zdroje vody pitné. 

Výstavba s certifikací

Systém ECOSAVE® byl otestován v německém Institutu pro stavební techniku (DIBt), kde byl schválen a získal potřebnou certifikaci. Funkčnost dlažeb je zhruba 10 až 15 let, poté je nutné spáry pomocí speciálního přístroje vyčistit (například od mechu a dalších nečistot), aby se obnovila jejich vsakovací schopnost. Přesto jsou náklady spojené s propustnými dlažbami nižší než v případě těch nepropustných, neboť jsou sníženy o poplatek za odvod srážkové vody do veřejných kanalizací a čistíren (nemluvě o nákladech spojených s řešením popovodňových stavů).

V posledních letech bylo v německých městech realizováno několik projektů, kde byla dlažba z řady ECOSAVE® použita (například parkoviště u SPA Sanssouci v Postupimi nebo parkovací plocha Union Berlin v Berlíně), a v blízké době by se měla objevit také u nás, konkrétně na parkovištích supermarketů Lidl. Tyto dlážděné povrchy jsou dostupné v různých formátech a barevných provedeních (některé typy je možné i zatravnit) a městům a obcím jsou na ně poskytovány dotace ve výši 50 až 85 procent. 

www.godelmann.cz

Napsat komentář

fourteen − 9 =


Koupit předplatné