Břevno přes Freuda: Realizace lávky v Příboře


Ze soutěže vzešlý a realizovaný návrh lávky v rodišti zakladatele psychoanalýzy si na nic nehraje. Pod navenek lapidárním zevnějškem nejnovějšího spojení břehů řeky Lubiny se však ukrývá propracovaný návrh a nejmodernější stavební technologie.  

Lávka přes řeku Lubinu v Příboře je jedinečná segmentová konstrukce první svého druhu na území ČR. Lávka je navržena jako prostý nosník rozpětí 35 metrů, který je vytvořený sepnutím pěti dvoukomorových segmentů délky 7,2 metru, šíře 2,5 metru a výšky 0,8 metruZe statického hlediska má nosná konstrukce unikátní štíhlostní poměr výšky ku délce 1:44. 

Jako konstrukční materiál byl použit UHPFRC třídy C110/130 s rozptýlenou ocelovou výztuží, který byl vyvinut v Kloknerově ústavu ČVUT v Praze a aplikován v KŠ PREFA s.r.o. dle návrhu zpracovaného architekty. 

UHPFRC (ultra-high performance fiber reinforced concrete) je nový perspektivní vysokohodnotný cementový kompozitní materiál. Jeho mechanické vlastnosti (pevnost v tlaku 120180 MPa, tahu za ohybu cca 2040 MPa) a zpracovatelnost umožňují navrhovat nové konstrukce specifických parametrů a tvarů. Současně je zásadní pro využití velmi vysoká trvanlivost násobně převyšující běžný beton.  

Díky výjimečné trvanlivosti a odolnosti může být povrch konstrukce přímo pochozí bez dodatečných hydroizolací a krycích povrchů. Objem lávky je vylehčen dvaceti rozměrnými polystyrenovými bloky, které omezují spotřebu relativně drahého (v porovnání se standardním betonem) konstrukčního materiálu. Jedná se tak o skrytou roštovou konstrukci tvořenou systémem vzájemně působících podélných a příčných žeber. 

Segmenty lávky jsou podélně sepnuty předpínacími lany vedenými v podélných žebrech vnitřního roštuPředpětí je, netradičně pro segmentové konstrukce, řešeno zvedanými kabely parabolického průběhu. Toto řešení má příznivý vliv na hodnoty normálových napětí po délce konstrukce, na vznik příčných vynášecích sil, nicméně má za následek různou polohu prostupu lan příčnými spárami mezi segmenty. Pro návrh tak bylo (vzhledem k segmentové technologii výstavby) zásadní ochránit spolehlivě systém podélného předpětí proti poškození korozí. Na lávce je navržen unikátní vícenásobný systém ochrany předpínacích lan spočívající v: 

  • těsnění spár epoxidovým tmelem 
  • spojení kabelových kanálků ve spárách speciálními spojkami Liaseal (Freyssinet) 
  • injektáži kabelových kanálků 
  • použití lan typu Monostrand (Freyssinet) dodávaných v ochranné bužírce 

Tato ochrana by měla zajistit bezproblémovou únosnost a použitelnost lávky po dobu návrhové životnosti 100 let. Impulzem pro zajištění maximálních opatření zabraňujících možné korozi předpínacích lan byl především pád Trojské lávky koncem roku 2017.  

Lávka je uložena na opěry pomocí dvojic ocelových válcových ložisek průměru 200 milimetrůSpodní stavba mostu je řešena standardními železobetonovými opěrami s kolmými křídly. Stavba je založena na mikropilotách. 

Zábradlí mostu tvoří nerezové sloupky osazené do závitových pouzder zabetonovaných v horním povrchu lávky. V dřevěném madle jsou osazena bodová svítidla včetně jejich napájení, které je do madla vedeno dutými sloupky zábradlí na začátku mostu. Madlo zábradlí tvoří masivní dubové dřevo s lazurovým nátěrem. Odvodnění mostu je řešeno přímým odtokem vody zpovrchu konstrukce jednostranným spádem 1,0 %. 

Díky výjimečné trvanlivosti a odolnosti UHPFRC může být povrch konstrukce přímo pochozí bez dodatečných hydroizolací a krycích povrchů. Na lávce je navržen vícenásobný systém ochrany předpínacích lan použitý poprvé v ČR. 

Lávka přes Lubinu v Příboře

Místo: Příbor 

Investor: město Příbor 

Architektonické a konstrukční řešení: Petr Tej, Marek Blank, Jan MourekLukáš Vráblík, Jiří Kolísko 

Výroba nosné konstrukce: KŠ PrefaPrefa Štětí 

Hlavní dodavatel: Strabag, a.s. 

Realizace: 2018 

Náklady: 14428 067,92 Kč 

Zastavěná plocha: 456 m2, z toho plocha lávky 90 m2 

Napsat komentář

four × two =


Koupit předplatné