Dům v ocelovém korzetu


Jan Šépka navrhl další z ikonických rodinných domů – tentokrát vznikl jako rekonstrukce původního rekreačního objektu a jeho hlavní estetická dominanta jako funkční prvek pro řešení narušené statiky.

Jedná se o stavební úpravy rodinného domu v Praze, který byl jako původně rekreační objekt z třicátých let 20. století několikrát dostavován a přestavován k trvalému bydlení. Vzhledem k těmto zásahům přestala být jeho stabilita dostatečná. Základním rozhodnutím tedy bylo doplnit a celkově ztužit konstrukci ocelovým korzetem. Dalším problémem byla původní mansardová střecha, jež měla tloušťku pouhých cm. Odstranění celé střechy, ke kterému jsme se nakonec rozhodli, umožnilo nejen efektivněji vyřešit problém zateplení, ale i úpravu dispozice ve druhém nadzemním podlaží tak, aby vyhovovala požadavkům investora. Druhé nadzemní podlaží je zároveň v místě bývalé terasy rozšířeno o nový pokoj. Ocelový korzet není pouze technickým prvkem, je zamýšlen i jako treláž pro popínání rostlin, a po architektonické stránce sceluje celý objekt. Celý korzet je sestaven ze stejných ocelových hranolů svařených z L-profilů v modulu 1280 mm. Tento modul umožnil ideálně zachovat stávající otvory ponechané části stavby. Zděná konstrukce druhého patra z lehkých betonových tvárnic doplňuje nosnou ocelovou část a pomáhá vynést novou střešní železobetonovou desku, která slouží jako pochozí terasa se zahradní úpravou. Přístup na střechu rovnou ze zahrady umožňuje obslužné schodiště, které je navrženo z boční strany objektu v rámci ocelové konstrukce. Interiér druhého patra ponechává viditelné betonové tvárnice i betonový strop. Společně s nosnou ocelovou konstrukcí jsou tedy všechny materiály přiznány ve své přirozené podobě. Tento hrubý interiér je doplněn o mobilní nábytek z březové překližky v podobě spacích buněk, skříní, které rozdělují místnosti, i solitérního nábytku. Nedílnou součástí každého pokoje bylo řešení závěsů. Na stejně zvolený motiv si každý člen rodiny vybral své barevné řešení. Interiér i exteriér stavby vytváří platformu, která se bude v čase proměňovat.

Dům v ocelovém korzetu

Adresa: Osvobození čp. 442/22, Praha-Suchdol

Investor: rodina Králova

Autor: Jan Šépka /Šépka architekti

Spolupráce: Jan Kolář

Dodavatel: Mastavby, s. r. o.

Projekt: 2010 – 2014

Realizace: 2015 – 2019

Plocha pozemku: 708 m2

Zastavěná plocha: 188 m2

Celková podlahová plocha: 310 m²

Střešní terasa: 165 m2

Obestavěný prostor: 1410 m3

Foto: Aleš Jungmann

Napsat komentář

four × 4 =


Koupit předplatné ?>