Jak funguje unikátní servisní technik výtahů KONE?


Moderní výtahy 21.století od firmy KONE se totiž pyšní kromě jiného také skvělým servisním technikem. Nikdo už nemusí bdít nad bezpečností výtahu bez zamhouření oka. Servis 24/7 se o to postará za vás. 

Přesnou definicí výtahu je prostředek z kategorie zdvihadel, určený k přepravě osob nebo nákladů svislým nebo šikmým směrem po pevné dráze. Zjednodušeně řečeno – jedná se o plošinu taženou nebo tlačenou lany, řetězy nebo hydraulikou.

Dnešní výtah tvoří kabina umístěná ve výtahové šachtě, která je poháněná elektrickým pohonem. Dříve plošiny poháněla voda, pára nebo lidská síla. Dnešní výtahy ale mají ještě jedno velké plus. Tím je chytrý technik, který bdí nad výtahem 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu.

K tomu, aby výtah fungoval přesně tak, jak má, je zapotřebí pravidelné údržby, servisu a prohlídek. Hlídat termíny a bezpečnost provozu, aby nedošlo k neštěstí, není vždy jednoduché. Za perfektní provoz výtahu i za splnění technických požadavků zodpovídá provozovatel nebo vlastník výtahu. Právě on je povinen zajistit řádné prohlídky, servis i kontroly. Velkou pomocí je v takovém případě služba 24/7 Connected services.

S touto inovativní službou můžete lépe předvídat poruchy a zasáhnout ještě dříve, než k nim dojdeUž není zapotřebí vést si evidenci kontrol a prohlídek a bát se, abyste je neprošvihly. O problému či závadě se technik dozví dřív než vy, nebo než přepravované osoby pocítí náznak potíží.  

A jak služba 24/7 od KONE funguje? Ve výtahu je nainstalované zařízení, které nepřetržitě výtah monitoruje, shromažďuje informace o parametrech výtahu i případných závadách. Tyto informace hned odesílá na cloudovou službu, kde jsou uloženy. Tato data projdou analýzou a pokud systém vyhodnotí riziko závady nebo potřebu údržby, okamžitě o tom informuje technika, technickou podporu nebo zákaznické centrum. Ti vyhodnotí, zda je nutný okamžitý zásah, nebo zda lze počkat třeba do rána.

O všech úkonech, které servisní služba provádí, budete navíc ihned vědět. Díky tomu si můžete naplánovat rozpočet a nepřekvapí vás žádné náklady navíc.  

Výhody služby 24/7 Connected Services:

  • Nepřetržitý dozor nad výtahem 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dnů v roce. 
  • Zhodnocení stavu a závažnosti potíží na dálku. 
  • Výsledkem je méně závad, rychlejší opravy a větší pocit bezpečí.  
  • Služba také ušetří čas i náklady. Není třeba výjezd technika, který bude hledat závadu. Technik přijede s tím, že ví, kde je potíž. A vy ušetříte peníze za prvotní výjezd. 

Napsat komentář

17 + 12 =


Koupit předplatné