Realizace: Lesní správa v Hořicích


Společnost Lesy ČR se zaměřila na vybudování nové administrativní budovy Lesní správy v Hořicích v Podkrkonoší. Parcela je situována na východním okraji města Hořic v Podkrkonoší, vzdálená přibližně jeden kilometr od centra města a náměstí Jiřího z Poděbrad, přičemž leží na jižních svazích blízko vrcholu vrchu Gothard.

Jeho dominantou je barokní kostelík svatého Gotharda, který byl postaven ve druhé polovině 17. století. Vrch Gothard (s kostelíkem a dalšími významnými stavbamije výrazným prvkem jak v městském, tak krajinném kontextu. 

Architektonické řešení 

Objekt je zasazen do svahu zhruba uprostřed stavební parcely. Svou polohou vytváří severní zónu, která slouží převážně k parkování automobilů, a jižní zónu, jež kombinuje funkci parkování a plochu volné zeleněPři návrhu půdorysu bylo prioritou vytvořit provozně efektivní koncept. Vstupní „reprezentační hala“ s jednací místností pak objektu propůjčují jedinečnost a prostorové kvality. 

V návrhu jsme se snažili v maximální míře užívat dřeva nejen jako konstrukčního prvku, ale i jako designového pohledového materiálu. Fasáda je ve větší míře z prken ze sibiřského modřínu. Hmota vystupující zasedací místnosti a vstupní haly má povrch z hliníkového fasádního šindele o rozměrech 290 x 290 mm. Okna jsou dřevěná s šedým rámem. Barevný akcent tvoří zelené meziokenní panely. V interiéru se uplatňuje dřevo v obou vstupních halách a jednací místnosti, kde jsou stěny obloženy javorovými prkny. V prostoru vstupní haly je patrná i pohledová trámová konstrukce stropu. Schodiště je dřevěné s ocelovou nosnou konstrukcí a ve schodišťovém prostoru se pohledově uplatňuje popínavá zeleň na lankové konstrukci, železobetonová opěrná stěna v 1. PP je z pohledového betonu. Podlahy kanceláří, vstupní haly a jednací místnosti tvoří PVC. V hygienickém zázemí a skladu je keramická dlažba. Objekt garáže je z pohledového betonu s hliníkovými sekčními vraty.  

Dispoziční a provozní řešení 

Objekt je navržen jako trojtrakt s příčně vloženou hmotou vstupní haly a jednací místnosti. Snahou bylo umístit většinu kanceláří do jižního traktu s orientací po svahu a s výhledem do kraje. Hlavní vstup v 1. NP je orientován k severu do prostorné haly s horním osvětlením a schodištěm do 1. PP. Stěna přes dvě patra za schodištěm je porostlá zelení. Za stěnou proti vstupu s umístěným logem Lesů ČR se nachází prostorná jednací místnost s velkou prosklenou stěnou orientovanou do zahrady. Jednací místnost je vybavena šatnou a kuchyňkou, která je též přístupná z chodby. Chodba tvoří střední trakt, ze kterého jsou přístupné kanceláře lesního správce, jeho zástupce a účtárna s jižní orientací. V severním traktu je umístěna kancelář HIM+IT. Je zde sklad tiskovin, nika pro kopírku a tiskárnu a blok WC včetně WC pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Ve východní části objektu je umístěna kancelář pozemkové evidence s místností pro mapy s prosvětlovacím stolem. 

Polozapuštěný suterén (1. PP) má v jižním traktu do zahrady orientované kanceláře revírníků a adjunktů. Samostatný vstup do kanceláří revírníků je situován ze západu přes čisticí zónu. V severním traktu je umístěn příruční provozní sklad s vraty v západní fasádě. Následují serverovna, místnost TZB a blok WC s úklidovou komorou a šatnou pro terénní oblečení se sprchou. Ve středu dispozice je situována hala (rozšířená chodba) propojená schodištěm se vstupní halou v1. NP. Archiv je umístěn v severním traktu v rozšířené části půdorysu u schodiště. Ve východní části půdorysu je umístěn inspekční pokoj s jižní orientací. Do inspekčního pokoje je samostatný vstup zvenku. Příslušenství tvoří jídelní kout s kuchyňkou, vstupní hala a koupelna. Do haly se vstupuje od východu z prostoru dvorku. Prostor haly v 1. PP může být členěn a využit pro další kancelář. Tato rezerva je započítána do celkové bilance užitkových ploch. Z haly v 1. PP je možné vyjít přímo do zahrady situované jižně od objektu.  

Místo: Hořice v Podkrkonoší 

Investor: Lesy ČR 

Autor: Tomáš Veselý, Breakpoint 

Realizace: 2017 

Foto: BoysPlayNice 

Napsat komentář

eighteen + sixteen =


Koupit předplatné ?>