Realizace: Památník obětem 1. světové války v Klatovech 


Klatovy se dočkaly památníku obětem 1. světové války. Hlavní myšlenkou obnoveného památníku padlým Klatovanům  byla snaha symbolicky poukázat na souvislost mezi oběťmi války a vznikem samostatného státu, a to v roce 100. výročí konce války a vzniku samostatné republiky. 

Původní Glosův pomník tvořil obelisk s figurálním reliéfem a horizontální stavbou zakončenou alegorickými sochami. Levá strana nesla vznešený text vzpomínky na padlé Klatovany v 1. světové válce, text na pravé straně pak slib uchování vzpomínky. Oba texty, vyluštěné z dobových fotografií, jsou použity na novém pomníku ve stejném rozsahu. Tím je naznačena návaznost na pomník zaniklý. 

Nový pomník tvoří obelisk na půdorysu stejnoramenného trojúhelníku postaveného ostrou hranou dopředu. Horní část obelisku je seříznuta tak, že vytváří klín státní vlajky. Použitím tohoto tvaru a jednoduchého zkosení vzniká prostorově česká vlajka. Samotné zakončení je pokryté speciální barvou na kámen v barevnosti české (dříve československé) vlajky. Obelisk je posazen na nízký žulový sokl, který odděluje samotný obelisk od okolního travnatého porostu a vytváří prostor pro kladení květin a věnců. 

Šikmé hrany obelisku navazují na tvarosloví nedaleko stojícího pomníku obětem 2. světové války, který tvoří dva hranoly pootočené o 45°. Obelisk nového pomníku je ve stejné vzdálenosti od okraje parku, jako nedaleko stojící boží muka.  

Pomník nepřichází do kontaktu se zemními rozvody. Pomocí žulové spojky a několika schodišťových stupňů, které vyrovnávají rozdíly terénu, je napojen k chodníku. Zadní strana pomníku, která je díky prostorovému umístění dobře přístupná, mohla nést jména všech padlých tak, jak tomu bylo údajně na původním pomníku nebo jen dedikaci a zdůvodnění. Nakonec bylo rozhodnuto o umístění pouze informačního textu: V roce 100. výročí vzniku republiky zbudovalo město Klatovy, 2018.  

Vertikální hmota pomníku zakončená barevným akcentem vlajky dobře koresponduje s pozadím středověkého městského opevnění a v širším pohledu i s Černou věží a dalšími historickými budovami v pozadí. 

Památník obětem 1. světové války v Klatovech 

Místo: Klatovy 

Investor: Město Klatovy 

Autor: Václav Fiala 

Materiál: žula, barva  

Rozměry: 60 x 60 x 650 cm 

Soutěž: 2018 

Realizace: 2018 

Foto: Autor 

Napsat komentář