Soukromý veřejný prostor


Veřejný prostor vznikl rekonstrukcí a přístavbou měšťanských domů v centru Trnavy. Ateliér Vallo Sadovský Architect shledal odpověď na otázku, jak skloubit požadavky klienta na plnohodnotné využití celého prostoru s podmínkami památkové ochrany i očekáváním obyvatel města.

Nádvorie

Místo: Trnava, Slovensko
Investor: Trnka Investments
Autoři: Matúš Vallo, Oliver Sadovský, Marián Stanislav, Viliam Zajíček, Mateja Vonkomerová, Marcel Vadík, Zuzana Krejčířová, Elena Šoltésová/Vallo Sadovsky Architects
Spoluautoři: Michal Marcinov, Katarína Stanislavová
Projekt: 2017
Realizace: 2018
Zastavěná plocha: 1030m2
Foto: BoysPlayNice

Autorská zpráva

Komplex vznikl spojením několika sousedních parcel, které mají vstupy ze tří různých ulic v historickém centru Trnavy. Tyto parcely byly zastavěné průjezdními městskými domy, které byly propojeny zadní stranou dvorů. Po spojení těchto prostor zde vznikl volný prostor uprostřed městské struktury, ten jsme doplnili o nové objekty. Uprostřed mezi nimi vznikl veřejný prostor „nádvoří“. Nachází se zde mnoho různorodých poloveřejných či privátních funkcí, které nádvoří aktivují, ať už denně formou terasy restaurace, retailu nebo občasně formou pořádání různých akcí. Multifunkční centrální prostor je vymezen čtveřicí stromů, změnou povrchu a osvětlením.

V obou rekonstruovaných objektech jsme se snažili zvýraznit všechny důležité časové stopy přestaveb, přičemž jsme dbali na jednotný materiálový jazyk při respektovánízásady památkové ochrany. Historie objektů sahá do 14. století, významnější změny pak doznaly v průběhu 16.–20. století. V objektech jsou soustředěny různé funkce jako kulturní centrum, restaurace, pekárna, prodejny, kancelářské prostory či co-working v podkroví, v jehož rámci jsou domy rovněž propojeny. Severní dostavba dodržuje hmotu původního křídla, jež je naznačena i v ocelové konstrukci s napojením na východní objekt areálu. Kromě terasy kulturního centra obsahuje i studentské ubytování, retail a rozšířené prostory restaurace z původního objektu.

Dostavba v jižní části je navržena jako rozšíření objektu na adrese Štefánikova 3. Je přistavěna ke slepé stěně sousedního objektu. Specifikem je úzký půdorys a převážně jednostranná orientace směrem do nádvoří. Kontrastní tvarosloví fasády je zmírněno pravidelným rytmem a použitými materiály. V rámci okolní struktury se tak zachovává přirozený ráz vnitroměstské roztříštěnosti. Dispozice je členěna vertikálně na pronajímatelné prostory, administrativu a podkrovní apartmán.

Autoři: Vallo Sadovsky Architects

Napsat komentář

1 × four =
Koupit předplatné ?>