Studenti navrhují památník holokaustu Romů a Sintů v Letech u Písku


Letošní zimní semestr se na škole ARCHIP nese v duchu práce na projektu památníku v Letech. Vedení školy se při tvorbě zadání inspirovalo právě probíhající architektonickou a krajinářskou soutěží. Čeští i mezinárodní studenti se proto blíže seznamují s ponurou historií holokaustu Romů a Sintů v Čechách a jejich semestrální projekt nese krajinářské i společenskovědní prvky.

Samotné zadání je důkazem multidisciplinárního pojetí výuky architektury na ARCHIPu. Projekt je pro všechny studenty společný – kromě toho, že si odskočí od tradičních studiových zadání, budou mít studenti možnost zaměřit se více na umělecký a společenský přesah, který jejich budoucí profese nese.

„Je to zase něco trochu jiného. Chtěli jsme studentům ilustrovat, že práce architekta má bezpočet důležitých nuancí, které si ne každý uvědomí, když navrhuje obvyklé stavby v městském prostředí,“ říká Regina Loukotová, rektorka školy. „Projekt památníku vyžaduje opravdu citlivý přístup k tísnívé a zároveň pozapomenuté historii místa. Studenti musí přemýšlet také nad tím, jak zasadit svůj projekt do okolní krajiny, nebo najít rovnováhu mezi celospolečenskou a osobní dimenzí celého příběhu,“ vyjmenovává.

Jak se toto studentům povedlo se mohou zájemci přesvědčit sami během dnů otevřených dveří ARCHIPu (neboli Open House). V úterý 7. ledna a ve středu 8. ledna se mohou přijít podívat na závěrečné prezentace studentských projektů, které probíhají v budově ARCHIPu (centrum DOX+ v Holešovicích) a v Centru pro architekturu a městské plánování (CAMP). Ve čtvrtek večer se potom otevírá tradiční výstava závěrečných semestrálních prací, kterou si návštěvníci mohou projít ve studiovém prostoru ARCHIPu.

Zahájení bude doprovázet vyhlášení pravidelných cen Golden Roubík za nejlepší studentský
projekt posledního semestru. Architektonická komunita i laická veřejnost jsou srdečně zvány!

Napsat komentář

ten − 1 =


Koupit předplatné