Vyroste v Ostravě dům podle Stevena Holla?


Předmětem soutěže byl návrh architektonicko-urbanistického řešení, které ve spojení s kulturní památkou umožní vybudování špičkové koncertní haly a celkovou revitalizaci kulturního domu.

S ohledem na architektonické řešení kulturního domu a jeho památkovou ochranu a také existenci významného krajinného prvku, které společně neumožňují významné stavební zásahy uvnitř kulturního domu ani neomezenou zástavbu pozemků kolem vlastní stavby, se předpokládá citlivá a objemově přijatelná přístavba kulturního domu. Cílem zadavatele bylo maximální možné využití kulturního domu pro veškeré provozy a zázemí spojené s provozem koncertní haly a pouze nezbytné minimum řešit formou přístavby.

 

Vyhlašovatel

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Zplnomocněný zástupce zadavatele: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor města

 

Řádní členové poroty – závislí

Tomáš Macura – primátor města Ostravy

Zbyněk Pražák – náměstek primátora města Ostravy, úsek kultury

Petra Bernfeldová – starostka ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz

 

Řádní členové poroty – nezávislí

Krzysztof Ingarden – nezávislý architekt, Krakov

Rafi Segal – nezávislý architekt, Boston/Tel Aviv

Valerie Mulvin – nezávislá architektka, Dublin

Jakub Szczęsny – nezávislý architekt, Varšava

 

Náhradníci poroty – závislí

Břetislav Riger – náměstek primátora města Ostravy, úsek investic

Lukáš Semerák – člen zastupitelstva ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz

 

Náhradníci poroty – nezávislí

Ing. arch. Adam Rujbr

Ing. arch. Tadeáš Goryczka

Přizvaní odborníci:

Michal Zezula – ředitel NPÚ Ostrava

Martin Strakoš – historik umění NPÚ Ostrava

Jindřich Jansa – rozpočtář

Cyril Vltavský – vedoucí odboru ÚHA a SŘ MMO

Jan Žemla – ředitel JFO

Martin Vondrášek – akustik

Jan Košulič – mistr zvuku, provozní specialista

 

  1. cena: STEVEN HOLL ARCHITECTS (USA) A ARCHITECTURE ACTS (CZ)

Částka: 1 000 000 Kč

Autoři: Steven Holl, Dimitra Tsachrelia, Hana Petříková, Martin Kropáč

Spolupráce: Lirong Tan, Paul Hazelet, Klara Zugarová, Marianna Antoniadou, Hana Hučíková, Sarah Schlegelmilch, Tiziana Tasca, Alessia Capon

Konzultace: Erik Bergal, Nagata Acoustics

Konstrukční řešení: Structure Justin Den Herder, Pat Arnett, Silman Structural Engineers

Udržitelnost: Matthias Schule, Kristýna Dvořáková, TRANSSOLAR Energietechnik GmbH

Pódium: Athos Zaghi, Curtis Kasefang, Theatre Consultant Collaborative

Doprava: Jan Fiala

Nová hala s třinácti sty místy přiléhá ke stávajícímu Domu kultury města Ostravy. Budova byla navržena jako „dokonalý hudební nástroj ve svém pouzdře“ ve spolupráci s Nagata Acoustics. Nová stavba poskytne prostory pro Janáčkovu filharmonii Ostrava, přední český orchestr pro současnou hudbu.

Hluk z dopravy je odstíněn umístěním haly směrem do parku při severní straně stávající budovy, zatímco nový vstup z promenády vystupuje nad budovu Domu kultury a spojuje ji s koncertní halou foyerem zalitým denním světlem. Dramatický, doplňující se kontrast mezi novým a starým vytváří kulturní mezník pro město Ostravu.

Hladký obal ze zinku uchovává „nástroj“ v půdoryse protáhlého centrálního typu (vineyard) z betonu a javorového dřeva. Teorie času českého skladatele Leoše Janáčka budou ústředním motivem a dají řád interiéru koncertní haly. Akustické panely jsou uspořádány podle „Sčasování“ (rytmu) ve třech variantách – 1. Znící 2. Sčítací 3. Scelovací

Hodnocení poroty

Porota se rozhodla udělit 1. místo soutěžnímu návrhu č. 3 na základě následujícího odůvodnění. Reprezentuje ojedinělý přístup k řešení propojení na městskou třídu 28. října i městský park, jedná se o výjimečné řešení a výjimečný návrh oproti ostatním soutěžním návrhům. Navrhuje nové architektonické pojetí nové koncertní haly a současně vhodně řeší její napojení na stávající kulturní dům. Výborně využívá prostory stávající památkově chráněné stavby, a to jak pro zázemí koncertní haly, tak pro společné prostory nově navrhované haly. Ve svém návrhu zachovávají stávající vstup do kulturního domu a současně vhodně navrhují nový vstup do nové budovy. Porota oceňuje zejména ikonické ztvárnění koncertní haly, které umožňuje vytvoření architektonické promenády s atraktivním výhledem na město. Porota také ocenila návrh hlavního sálu ve vyspělé formě vinice, která byla podpořena návrhem interiérů a podrobným posouzením přesných akustických požadavků. Porotu přesvědčil atraktivní hlavní vchod, který upoutá pozornost kolemjdoucích na nový život stavby a kulturních akcí, které zde probíhají. Navržené zasklení umožňuje velmi přímé vizuální spojení mezi exteriérem a interiérem budovy, a to zejména při kulturních akcích. Návrh tak přibližuje kulturu městu a zároveň ji zapracovává do stávajících historických struktur. Jedná se o kompaktní design, který je současně prostorově velkorysý. Nabízí živé vizuální propojení s okolím parku. Konceptem nového koncertního sálu je myšlenka pouzdra na hudební nástroj, která představuje silnou image muzikálnosti: vše uvnitř budovy je spojeno s hudbou a hudebním životem. Návrh obsahuje detailní sofistikovaný koncept snižování uhlíkové stopy. Porota považuje akustický design za vysoce rozvinuté a vynikající kvalitní řešení. Návrh je výjimečný svým pojetím a vývojem mezi 1. a 2. kolem soutěže ve srovnání s ostatními návrhy a značně je převyšuje svou originalitou.

 

  1. cena: Henning Larsen Architects A/S

Částka: 750 000 Kč

Spolupráce: Nagata Acoustics, dUCKS scéno, AED Project, A.S., BuroHappold Aps

Hodnocení poroty

Nová přístavba dobře zapadá do stávající stavby adekvátním řešením nového vstupu, a to jak architekturou, tak svým měřítkem. Porota oceňuje patrnou kontinuitu mezi vstupní částí a hlavním koncertním sálem. Návrh zajímavě pracuje s kontrastním provedením prosklených a plných ploch, byť si je porota vědoma i komplikovaností tohoto řešení s ohledem na údržbu. Vhodné je také navržené vizuální propojení s městským parkem. Uspořádání koncertního sálu (vinice) je velice kvalitní, ne však tak, jak je navrženo v návrhu č. 3 (oceněném 1. místem – pozn. red.). Porota pozitivně vnímá prosvětlení foyer, současně jej ale také registruje jako silně kontrastní. Rovněž využití stávajících prostor není tak efektivní jako u vítězného návrhu. Návrh pracuje s mnohem větší zastavěnou plochou oproti vítěznému návrhu a zasahuje tak více do přírodního prostoru parku. Porota je přesvědčena, že návrh dostatečně nevyužil potenciálu pro mnohem silnější vazbu s parkem na úkor vnitřního foyer a nedostatek příležitostí pro zapojení veřejnosti na straně parku považuje ve srovnání s návrhem č. 3 za jeho nevýhodu.

 

  1. cena: ARCHITECTURE STUDIO – Mr. René-Henri Arnaud

Částka: 500 000 Kč

Spolupráce: NAGATA ACOUSTICS – Mr. Marc Quiguerez

Hodnocení poroty

Přestože porota oceňuje myšlenku vytvoření dvou nezávislých sálů s cílem na dosažení nekompromisní akustiky, považuje za jeho stálou slabinu i ve 2. kole soutěže absenci silného propojení nové haly se stávající budovou. Porota oceňuje navržené řešení, které považuje za zajímavé, zejména vzhledem ke svému potenciálu přinést mimořádně vyladěné akustické řešení pro oba koncertní sály, považuje však za nevýhodu nedostatečnou integraci nových stavebních prvků s existující budovou, které mělo zdůraznit propojení a vazbu na památkově chráněnou budovu kulturního domu. Toto řešení s sebou přináší také nedostatečně zdůrazněné propojení s městem a parkem. Využití většího prostoru foyer mohlo být odůvodněno pozitivnějším a přímějším vztahem k parku, avšak příslib tohoto řešení z první etapy nebyl v tomto směru plně naplněn. Architektonické řešení hlavního sálu není na takové úrovni jako u dvou předchozích návrhů. Jedná se o zajímavé řešení, se kterým se však ostatní návrhy vypořádaly lépe.

 

Další účastníci:

Koschuch Architects & IND [Inter.National.Design]

Nieto Sobejano Arquitectos GmbH

Konior Studio Tomasz Konior

 

VÍTĚZNÝ PROJEKT, STEVEN HOLL ARCHITECTS (USA) A ARCHITECTURE ACTS (CZ)

Napsat komentář

2 × one =


Koupit předplatné