Day

22 ledna, 2019
Zvlněná otevřená krajina okolí jihomoravského Mikulova získala díky intervenci studentů a pedagogů FA VUT v Brně překvapivě intimní a kontemplativní těžiště: fragmenty kaple roztroušené cestou k bývalému poutnímu místu… Mikulovsko je krajinou mnoha tváří. Nalézáme zde turisticky atraktivní místa i kouty se zapomenutou historickou stopou. Mnohovrstevnaté příběhy se staly podkladem pro intervence studentů, kteří se...Koupit předplatné ?>