Day

10 května, 2019
Bratislava je jednou z mála středoevropských metropolí, jejichž význam nevzrostl s průmyslovou revolucí konce 19. a začátku 20. století, ale až s opožděným a politicky nastaveným postindustriální rozvojem „zaostalého Slovenska“ po druhé světové válce. Za hranou malebného barokního panoramatu korunovačního města se svahy obsypanými funkcionalistickými vilami a úzkým obalem meziválečné blokové zástavby několika východních radiál...

Koupit předplatné