Day

2 července, 2019
V době, kdy se ještě myšlenka spojené Evropy bez vnitřních hranic zdála jako udržitelná, vznikaly nové hraniční přechody. Ovšem nikoli aby rozdělovaly, ale aby spojovaly. S myšlenkou ulehčit pěší transport mezi rušnými turistickými oblastmi Polska a Slovenska vznikla i lávka Sulín – Muszyna – Zegiestow.  Místo určené pro vytvoření nového pěšího hraničního přechodu se nachází v těžištní poloze mezi existujícími hraničními přechody....

Koupit předplatné