Nové spojení: Realizace lávky mezi Polskem a Slovenskem


V době, kdy se ještě myšlenka spojené Evropy bez vnitřních hranic zdála jako udržitelná, vznikaly nové hraniční přechody. Ovšem nikoli aby rozdělovaly, ale aby spojovaly. S myšlenkou ulehčit pěší transport mezi rušnými turistickými oblastmi Polska a Slovenska vznikla i lávka Sulín – Muszyna – Zegiestow

Místo určené pro vytvoření nového pěšího hraničního přechodu se nachází v těžištní poloze mezi existujícími hraničními přechody. Nový přechod spojuje obec Żegiestów na polské straně a obec Sulín na slovenské. Żegiestów se vyznačuje rozvinutým turistickým ruchem s bohatou tradicí. Nedaleký pramen minerální vody Sulínka a možnost napojení na turistické trasy na slovenské straně by se měl stát přirozeným atraktantem pohybu turistů ve směru na slovenskou stranu řeky Poprad.    

Architektonický koncept je postaven na binárnosti kompozice přemostění. Lávka se skládá ze dvou svébytných elementů: oblouku a úsečky, které jsou sjednoceny do jednoho celku. Toto řešení kromě roviny symbolické a znakové vyplývá z charakteru přemostění, které přemosťuje řeku Poprad a záplavové území na pravém břehu. Překlenutí vodního toku obloukem s podporami na obou březích tvoří jeden prvek a přemostění záplavového území na polské straně spojitým nosníkem tvoří prvek druhý. Sjednocení těchto dvou elementů tvoří most kompozičně vrcholící nad středem řeky, která je hranicí mezi dvěma samostatnými státy sjednocenými ve společné Evropě. Navrhovaná lávka se vyznačuje měnícím se vertikálním i horizontálním profilem. 

Nosnou konstrukci lávky tvoří spojitá rámová konstrukce otevřeného trámového průřezu. Monolitické železobetonové stěny z pohledového šalovaného betonu na obou stranách lávky vytvářejí zábradlí. Povrch těchto stěn je řešen jako struktura svislých trapézových drážek.  

Tato struktura plastizuje vnější opláštění, komunikuje s drobnou texturou okolního lesa a současně odlehčuje hmotu lávky. Železobetonové stěny jsou z vnitřní strany lávky obloženy deskami z tvrdého dřeva. Obdobným způsobem je řešená mostovka – „pochozí dřevěný koberec“. Do takto vytvořeného vnitřního „opláštění“ je integrován systém osvětlení lávky s použitím LED svítidel.  

Výtvarný a materiálový koncept je založen na principu kontrastu. Překrásné, ale současně „drsné“ přírodní prostředí determinuje náš způsob nahlížení na výtvarnou a materiálovou stránku projektu. Kdysi se mosty stavěly z kamene, dnes je pro nás kamenem pohledový železobeton. Tento pohledový železobeton, jeho syrovost a přirozená barva vystupuje v kontrastu se zelenou barvou letního lesa. Na pozadí pestrobarevné podzimní scenerie tento materiál působí odlišně a v zimě se míra kontrastu vůči okolí skoro úplně potlačí. Syrovost pohledového betonu na vnějším opláštění mostu je vyvážena množstvím přírodního dřeva tvořícího jeho vnitřní plášť. Právě s tímto přírodním materiálem je konfrontován procházející člověk. 

Pěší a cyklistická lávka 

Místo: Sulín-Muszyna-Zegiestow 

Autoři architektonického řešení: zerozero, SK 

Architektura: Irakli Eristavi, Pavol Šilla 

Statika: Andrej Jackanin 

Autoři stavebnětechnického řešení: Jerzy Bajer, Tadeusz Wojciechowski / Arcus (PL) 

Autor realizačního statického řešení: Maciej Żuchowicz (PL) 

Celková délka lávky: 127,51 m 

Projekt: 2007 

Realizace: 2015 

Napsat komentář

fourteen − eight =


Koupit předplatné