Jak dopadla realizace kliniky v Mladé Boleslavi?


Huť architektury Martina Rajniše se v posledních letech zviditelňuje zejména stavbou unikátních rozhleden. Mladoboleslavská klinika tak představuje pro ateliér návrat ke kameni, oceli a sklu – jakýsi artificiální protipól přírodního masivu v těsném sousedství.

Zadání Kliniky Dr. Pírka bylo vytvořit nemocnici, která zahrne prvky moderního zdravotnického zařízení a současně bude dýchat přátelským prostředím. Dalším předpokladem bylo vytvořit projekt, jenž bude citlivě zasazen do přírodního prostředí lesoparku v bezprostřední blízkosti skály.

Nová multifunkční budova ambulantních činností má za cíl odlehčit trvale přetěžované ambulantní části kliniky a zajistit dostatečnou kapacitu a komfort pacientům i zaměstnancům. Podařilo se zde uvést do provozu ambulantní péči v oboru kardiologie, neurologie, gastroenterologie, ortopedie, cévní chirurgie a lékárny.

Architektonické řešení budovy citlivě ctí hlavní účel, tedy poskytování lékařské péče. V budově je nejen ambulantní péče, fyzioterapie a lékárna, ale jsou zde také prostory pro odborné semináře a přednášky. Lidé zde najdou moderní čekárny, kavárnu a restauraci.

Severní strana směrem k ulici Na Celně je obložena velkými formáty pískovce až do výšky tří pater – materiál okolních skal. Na jižní straně je lehká bílá maximálně prosklená fasáda doplněná pevným horizontálním stíněním.

Cílem vedení kliniky bylo nejen vytvořit multifunkční zdravotnickou budovu, ale také ji co nejšetrněji zasadit do okolního prostředí. To se podařilo. Budova je přímo spojena s parkem areálu lávkou pro pěší. Stavba obepíná skalní vyvýšeninu, na níž stojí starší část areálu kliniky. Jedná se o štíhlou měkce prohnutou hmotu, jež je svými geometrickými vlastnostmi podobná skále, u níž je umístěná.

Nová budova Kliniky Dr. Pírka

Místo: Na Celně 885, 293 01 Mladá Boleslav III
Autoři: Martin Rajniš, David Kubík
Spolupráce: Deltaplan
Investor: Klinika Dr. Pírka
Generální dodavatel: PP53
Zastavěná plocha: 740 m2
Užitná plocha: 1740 m2
Obestavěný prostor: 7800 m3
Náklady: 95 mil. Kč
Projekt: 2016
Realizace: 2017

Foto: Aleš Jungmann

Napsat komentář

13 + 8 =


Koupit předplatné