Day

30 prosince, 2019
Letošní zimní semestr se na škole ARCHIP nese v duchu práce na projektu památníku v Letech. Vedení školy se při tvorbě zadání inspirovalo právě probíhající architektonickou a krajinářskou soutěží. Čeští i mezinárodní studenti se proto blíže seznamují s ponurou historií holokaustu Romů a Sintů v Čechách a jejich semestrální projekt nese krajinářské i společenskovědní prvky....

Koupit předplatné