Česká cena za architekturu 2019

Soutěž Česká cena za architekturu vyhlašuje Česká komora architektů, profesní organizace s přeneseným výkonem státní správy, v souladu se svým posláním pečovat o stavební kulturu v České republice a podporovat její vysokou úroveň. Jejím pořádáním chce Komora prezentovat kvalitní architektonickou produkci nejen odborné a laické veřejnosti, ale i zástupcům státní správy a samosprávy. 

Výsledky byly vyhlášeny na slavnostním galavečeru před zaplněným sálem Fora Karlín. Hlavní cenu si převzali Petr Stolín a Alena Mičeková za realizaci Mateřské školy Nová Ruda. Ve finále letošního ročníku České ceny za architekturu porota vybírala mezi šesti stavbami. Vítěz i finalisté se etablovali ze 34 nominovaných realizací. Celkově se o Českou cenu za architekturu ve 4. ročníku ucházelo 186 děl dokončených v posledních pěti letech.

HLAVNÍ CENA ČCA 2019, MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ RUDA, PETR STOLÍN A ALENA MIČEKOVÁ

Autoři z ateliéru Petr Stolín architekt navrhli novostavbu mateřské školy pro Vratislavice nad Nisou na limitovaném pozemku v těsném sousedství historické budovy střední školy a několika rodinných domů, přesto vytvořili prostor sloužící v první řadě dětem, poskytující jim svobodu, které přispívá nejen snadný pohyb mezi interiérem a exteriérem, ale také třeba vrstvení průsvitných fasád. Budova školky je podle porotců „překvapivá, záhadná a zároveň současná.“ Její „univerzální architektonické vlastnosti a zároveň citlivost vůči fyzickému kontextu místa s jeho omezenými rozměry“považují za inspirativní.

DALŠÍ FINALISTÉ ČCA 2019

Chata u rybníka (Atelier 111 architekti, 2018) u Vyklantic, podle porotců „navýsost archetypální architektonický objekt,“ je realizace inspirovaná tradičními rybářskými boudami zasazená, jak název napovídá, přímo na břeh rybníka.

Z architektonické soutěže s potvrzením regulérnosti od ČKA uskutečněné v roce 2014 vzešla Rekonstrukce hospody se sálem v Máslovicích (ATELIER BOD ARCHITEKTI, 2018).

Drobným (ale nikoli svým významem) zásahem do krajiny a prostředí je Lávka přes Dřetovický potok (Aoc architekti, 2018) ve Vrapicích u Kladna na pěší cestě ze vsi na hřbitov.

Usedlost Maneschowitz (a1 architects, 2016) v Manešovicích – její obnova a dostavba, je místo, které uchvátí svou pokorou a klidem. Důmyslný a skromný projekt, nabízející spoustu potěšení pro smysly, obyvatele i návštěvníky.

Porotu o své výjimečnosti přesvědčilo také Centrum současného umění DOX+ (Petr Hájek ARCHITEKTI, 2018) v Praze, konkrétně soubor budov DOX+ rozšiřující Centrum pro současné umění DOX o prostory pro tanec, hudbu, film a školu architektury.

VÝJIMEČNÝ POČIN

V rámci České ceny za architekturu jsou rovněž oceňovány výjimečné aktivity na poli architektury. Cenu za Výjimečný počin získalo Centrum současného umění DOX v Praze za přínos pro architekturu a výtvarné umění.

CENY PARTNERŮ ČCA 2019

Cena Ministerstva pro místní rozvoj ČR za prosazování kvalitní výstavby prostřednictvím architektonických soutěží / Rekonstrukce hospody se sálem v Máslovicích (ATELIER BOD ARCHITEKTI, 2018)

Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR za velkorysý přístup k novostavbě průmyslového objektu / Technologický dvůr (boq architekti s.r.o., 2018)

Cena společnosti VELUX za práci s denním světlem / Mateřská škola Sedlejov (ARCHOO, 2018)

Cena Agentury ochrany přírody a krajiny ČR za citlivé a originální řešení ve venkovském prostoru / Rodinný dům (Atelier 6, AIR, 2017)

VÝSTAVA

Oceněná a nominovaná díla budou letos vystavena v Centru architektury a městského plánování (CAMP) v Praze. Vernisáž výstavy se uskuteční ve středu 11. prosince od 18:00 hod., za laskavé podpory společnosti Premium Media Group a časopisu Architect+. Výstava pak potrvá do 22. prosince. Posléze se začátkem ledna přesune na fakultu architektury ČVUT v Praze a následně bude putovat po celé ČR. Pro aktuální informace sledujte web České ceny za architekturu.

Napsat komentář

Koupit předplatné