Spí v elipse lev?
Zahradní altán jako epicentrum obnoveného parku v centru Humpolce dává nové městské zahradě jakýsi vnitřní řád. OK PLAN Luďka Rýznera hledal způsob, jak park otevřít a zpřehlednit, ale zároveň jej proměnit v bezpečnou oázu, oddělenou od rušné dopravy v okolí.

V roce 2014 vypsalo Město Humpolec architektonickou soutěž na obnovu parku Stromovka v Humpolci. Vítězný projekt byl následně zpracován k realizaci.

Hlavní snahou bylo vytvoření městské zahrady – ponechání maximální plochy zeleně uprostřed města. Park jsme otevřeli slunci a udělali ho přehlednější, a tím i bezpečnější. Ozdravili jsme stávající stromy, pokáceli přerostlé a nebezpečné, park je doplněný o stromy nové, květinové záhony a trvalkové porosty. Ulice jsou od parku odcloněny pomocí nízkých živých plotů.

Nově vznikla velká pobytová louka v přímé návaznosti na altán uprostřed parku. Prostor pro psy je vymezen, do parku je psům vstup zakázán.

V nabídce parku je dětské hřiště, navržené speciálně pro tuto lokalitu. Atypická prolézačka je tvořena lanovými tunely ze sítí, pohyblivé boudičky a pevné ocelové spojovací můstky jsou doplněny skluzavkou a lanovými sítěmi.

Centrem parku se stává zahradní altán. Střecha i půdorys altánu má tvar elipsy, spodní část objektu je betonová, vykonzolovaná nad terén, s dřevěným obložením teras. Nosná konstrukce je ocelová, celosvařovaná. Kvůli rozpětí a vyložení konzol střechy je konstrukce provedena jako prostorový rám, doplněný o sekundární střešní nosníky. Střecha je navržena jako zelená intenzivní s vegetačním substrátem. Vlastní objekt je vložená hmota kvádru mezi elipsovitou střechu a terasu nad terénem, je vyzdívaný z keramických tvarovek, pro část fasády je použito fasádní prosklení, zbytek je obložen dřevěnými latěmi z cedru, které fasádu vizuálně spojují i přes množství provozních vstupů a otvíravých částí.

V přední části altánu je pronajímatelný prostor, využitý jako kavárna, s možností výstupu na terasu.

V rámci altánu jsou provozovány veřejné toalety jako zázemí parku. Vložený blok toalet je z monolitického železobetonu, v provedení anti-vandal, pohledový beton se uplatňuje také na vnitřním povrchu kabin.

Z hlediska dopravy bylo do úpravy parku zahrnuto rozšíření parkovacích míst v ulici Kamarytova a celková rekonstrukce ulice Jana Zábrany. Chodníky pro pěší jsou provedeny v kamenné mozaice, cestičky v parku jsou mlatové, hlavní průchozí tahy jsou částečně v kamenném odseku. Část zpevněných ploch je z velkoformátové kamenné dlažby prorostlé trávou.

Obnova parku stromovKa

Místo: Humpolec

Investor: Město Humpolec

Autoři: Luděk Rýzner, František Čekal, Helena Pasáčková, Marcela Susedíková / OK PLAN ARCHITECTS

Krajinářská architektura: Mirka Svorová, Jakub Finger, Marika Dumková, Jana Zuntychová / Ateliér Partero

Generální dodavatel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s., Brno (park), Sates Čechy, s. r. o., Telč (komunikace)

Subdodavatelé: Zahradnické úpravy, s. r. o., Brno (sadové úpravy), MMCité1, a. s., Bílovice (mobiliář), Hřiště.cz, s. r. o., Brno (návrh a dodávka dětského hřiště), Dako Brno, spol. s r. o. (veřejné toalety), Antonín Brtník Truhlářství Sivice (dřevěné obklady a terasy) atd.

Náklady: 41 mil. Kč

Plocha: 19 400 m2

Realizace: 2019

Foto: Aleš Jungmann

Napsat komentář

twenty − 5 =


Koupit předplatné ?>