Hongkong: Designová brána do jihovýchodní Asie


Skutečnost, že si bývalá britská kolonie udržuje postavení obchodního a bankovního centra regionu, je obecně známá. Kreativní průmysl však nabývá na důležitosti nejen jako imageové odvětví – místní vláda si uvědomuje vysoký potenciál oboru a jeho podpora v rámci regionu každoročně roste. Jednou z důležitých příležitostí, jak představit publiku Hongkong jakožto sebevědomé centrum kreativních odvětví, je i každoroční akce „Business of Design Week“, jež se loni konala v týdnu od 3. do 9. prosince.

„Podpora kreativního průmyslu je pro nás mimořádně důležitá z mnoha ohledů,“ říká Victor Tsang, ředitel vládní organizace Create Hong Kong, „Jen pro ilustraci: V roce 2016 činila přidaná hodnota vytvořená tímto oborem 110 miliard hongkongských dolarů, což je 4,5 % našeho HDP.“ Je logické, že stoupá také ochota státních i komerčních subjektů podporovat místní kreativce na všech úrovních. Kromě významné podpory místních filmařů prostřednictvím Film Development Fund mají své zastání i představitelé dalších tvůrčích odvětví. Množství financí rozdělovaných každoročně fondem CreateSmart Initiative dosáhlo v loňském roce na okrouhlou miliardu dolarů (podpora 435 projektů). Na podobné bázi, ale s větší přímou podporou populárních designových startupů pracuje i program Design Incubation. Podnikatelský inkubátor pomáhá hlavně mladým tvůrcům uvést jejich projekty do života, poskytuje jim potřebné zázemí po dobu dvou let, než se etablují na trhu. Nicméně – musí prokázat životaschopnost a entuziasmus.

Týden designu

Zatímco zmíněné iniciativy se orientují zejména na podporu místních tvůrců a pobídku zahraničních investorů, prosincový designový týden má ambici stát se výkladní skříní těchto aktivit. Loňský, již 18. ročník „Týdne designu“, tradičně organizovaný organizací Hong Kong Design Centre, byl příležitostí pro konfrontaci tvůrčích přístupů v různých oborech z více než 15 zemí světa. Geografickým těžištěm programu je samozřejmě jihovýchodní Asie, nicméně loňská akce představila mimo jiné i mluvčí z Japonska, Francie, Nizozemska, Velké Británie či Austrálie. Právě Austrálie, zastoupená architekty a designéry z „nejlepšího místa pro život“, jak bývá označováno Melbourne, měla v rámci týdne designu nejvíce prostoru. Melbourne reprezentovali nejen lektoři v rámci silně obsazené mezinárodní konference, ale i designéři či školy v rámci specializované výstavy.

Hvězdná jména

Jména jednotlivých speakerů v rámci mezinárodní konference by vydala na jeden díl publikace „kdo je kdo v současné architektuře“. Největší hvězdou byl bezpochyby skromný japonský mistr Tadao Ando. Svého zástupce na pódiu měla i věhlasná inženýrská kancelář ARUP, evropský přístup k vnímání specifického hongkongského prostředí prezentoval Ben Van Berkel či designér Ron Arad. Program nabídl kromě přednášek na hlavním pódiu taky několik panelových diskusí v paralelních sekcích. Uplynulý ročník, jehož hlavním tématem bylo heslo Think – Collaborate – Create, v jednotlivých panelech reflektoval kromě zkušeností urbanistů z partnerského Melbourne taky aktuální témata typu umělá inteligence, budoucnost dopravy nebo design a technologie. Kromě architektů a designérů tak dostali možnost představit své projekty třeba i tvůrci počítačových her (Ken Wong, tvůrce kultovního Monument Valley).

Design v ulicích

Snahou organizátorů je přiblížit dění v rámci BODW i širší veřejnosti. Proto se do programu zapojují i další designérské iniciativy. Typickým příkladem je festival deTour, jenž se odehrává v tvůrčím hubu s názvem PMQ. Původní ubikace policejního sboru dnes fungují jako sídlo více než desítky designérů, návrhářů či architektů, jejichž působnost zde je umožněna na základě konkursu. Činnost PMQ organizují nezávislí kurátoři a festival deTour (ten loňský s tématem Trial & Error) je způsob, jakým rezidenti PMQ představují svoji tvorbu širší veřejnosti. Některé z instalací jsou spíše konceptuální a umělecké, jiní autoři využívají akce spíše k prodeji vlastních produktů. Zajímavostí je část programu vyhrazená dětem formou tvůrčích dílen či exkurzí.

Město architektury

Jako celek je hongkongský týden designu unikátní příležitostí seznámit se nejen s místními zástupci kreativního průmyslu, ale i možnost nahlédnout pod pokličku neustále rostoucího města, které přeje architektuře. I když stávající scénu do značné míry reprezentují ikonické věžáky navržené „starchitekty“ z celého světa, čilý stavební ruch však dává tušit, že Hongkong ani po administrativních změnách na konci minulého století ve vývoji neustal. Bezprostřední nálada i otevřený přístup organizátorů i hostů navíc činí z BODW unikátní příležitost pro navázání cenných kontaktů.

Napsat komentář

seven + 7 =


Koupit předplatné