Genius Machinae


V pražských Jinonicích vyrostla na místě bývalé továrny Walter, založené Josefem Walterem v roce 1911, nová čtvrť s příznačným názvem „Waltrovka“. Po důkladné rekonstrukci o více než sto let později se do budovy vrací život: V poslední zachované tovární budově našlo sídlo soukromé medicentrum.

Waltrovka: Budova Walter
Místo: Praha 5, Jinonice
Investor: Penta Investments
Architekt: Vladimír Krátký, Luis Marques / Atelier Krátký
Stavební řešení: Obermeyer Helika, a. s.
Dodavatel: Penta, K4 a. s.
Projekt: 2016
Stavba: 2017

Autorská zpráva

Kancelářské budovy Mechanica a Walter jsou na místě legendární továrny Walter v Praze-Jinonicích. Mezi budovami 01 a 02 zůstala nejen z důvodu ochrany památek zachovaná původní výrobní hala označovaná Walter, kde nově našla místo zdravotnická zařízení.

Základní kompoziční schéma projektu tvoří kříž hlavních os: sever – jih propojující přímo pěší lávkou stanici metra Jinonice s jádrem Waltrovky a stávající hlavní osa areálu východ – západ propojující budovu 02 na západní straně areálu s objektem Aviatica.

Ve fázi stavebního povolení jsme pro Walter předpokládali pronajímatelné kanceláře, dále v průběhu projektu došlo ke změně funkce na Medicentrum. To si vyžádalo dispoziční úpravy, lokální zesílení konstrukcí a úpravy v požární ochraně.

Nosná železobetonová konstrukce objektu Walter zůstala zachována a funkční. Jedná se o skelet s osmibokými sloupy, nádherně tvarovanými hřibovými hlavicemi a deskou, v některých partiích doplněný železobetonovým trámovým stropem. Pro zvýšení nosnosti byly vodorovné konstrukce lokálně zesíleny.

Plně respektované zůstaly i severní a jižní fasáda. Na východě a západě přiléhaly ještě nedávno sousední budovy a tady byla doplněna okna – na západě podle původního stavu před přístavbou, na východě analogicky tvarovaná podle funkční potřeby. Jejich provedení vychází vstříc současným tepelně technickým požadavkům, zároveň úspěšně kopírují původní členění. Plné plochy fasády jsou přiizolovány minerální vatou, finální vrstva je provedena z jemnozrnné omítkoviny.

Medicínský provoz si vyžádal přidat venkovní únikové schodiště umístěné s mírným odsazením k západní fasádě.

Architektonicky akcentovaný objekt Walter prostorově vymezuje hlavní náměstí areálu, kam ústí i pěší lávka od stanice metra. Tato lávka sleduje půdorysnou stopu rampy do podzemních garáží a tím vytváří její přestřešení. Parter areálu s velkorysým náměstím zdůrazňuje podélnou osu prostřednictvím dlážděné plochy a stromořadí. Do této plochy jsou pak orientovány veřejné funkce v přízemí kancelářských budov – obchody, restaurace, kantýna a další služby.

Historie budovy

Areál Waltrovka se nachází v místech bývalé továrny Walter Motors, založené Josefem Walterem v roce 1911. V průběhu roku 1913 byla v továrně úspěšně spuštěna automobilová výroba, která zahrnovala postupně několik velice úspěšných generací automobilů a motorů značky Walter. Největší rozmach pak zažívala továrna mezi první a druhou světovou válkou, kdy zde byly vyráběny i různé typy leteckých motorů. Po druhé světové válce byla továrna znárodněna a přejmenována na Motorlet, s. p. Do roku 1989 Motorlet vyráběl řadu licenčních sovětských motorů, ale také motory vlastního vývoje. Továrna v těchto dobách zaměstnávala přes 1500 zaměstnanců. V roce 1995 se společnost vrátila k původnímu názvu Walter, a. s. Neznamenalo to ovšem i návrat k rozkvětu a původní slávě. Továrna bohužel nedokázala být po výrobní stránce soběstačná. V roce 2005 koupila areál Waltrovky developerská firma RedGroup s plánem výstavby kancelářského komplexu a rezidenční čtvrti. V roce 2008 byla výrobní část společnosti Walter Engines odkoupena americkou firmou General Electric. V areálu došlo k demolici několika budov a rekonstrukci historické budovy M3 pro kancelářské účely. K uskutečnění dalších developerských plánu však již nedošlo a v září 2012 celý areál bývalé Waltrovky odkoupila společnost Penta Investments s cílem revitalizovat toto rozlehlé území a vytvořit novou městskou čtvrť v této dynamicky se rozvíjející části Prahy.

Napsat komentář

2 × 5 =


Koupit předplatné