Kritéria hodnocení: „Cílové oblasti“ pro udržitelnou konstrukci  


Šestý ročník soutěže LafargeHolcim Awards přijímá přihlášky do 25. února 2020. Ocenění nabízejí celkovou odměnu ve výši 2 miliony USD a staví do popředí udržitelné konstrukční projekty a koncepty z oblasti architektury, strojírenství, urbanistických studií, nauky o materiálech, konstrukčních technologií a souvisejících témat.

Abychom mohli tak různorodé návrhy v této globální soutěži vyhodnotit, vyvinula Nadace LafargeHolcim rámec pět „cílových oblastí“ pro udržitelnou konstrukci. Pět domén zahrnuje udržitelné rozvojové cíle ekonomické, sociální a ekologické účinnosti – týkají se ale také kontextuálního a estetického dopadu na zastavěné prostředí a berou v potaz indikátor pro inovaci a přenositelnost.  

„Cílové oblasti“ propagují strategie zaměřené na zlepšení zastavěného prostředí. Jsou dostatečně komplexní na to, aby pět nezávislých porot složených z odborníků na udržitelné konstrukce mělo možnost hodnotit a vyhlásit pořadí přihlášených návrhů v soutěži o ocenění:  

Inovace a přenositelnost – Pokrok 

Projekty musí prokázat inovativní přístupy k udržitelnému rozvoji, vést k novým nápadům realizovaným v praxi a zkoumat nové disciplinární hranice. Průlomy a objevy, které stanoví nové trendy, musí být přenositelné do řady dalších aplikací. Materiály by měly být recyklovatelné a integrované do oběhového hospodářství. V rámci cyklu použitelnosti struktury by neměl vznikat odpad.

Etické standardy a sociální inkluze – Lidé 

Projekty musí splňovat nejpřísnější etické standardy a prosazovat sociální inkluzi ve všech fázích konstrukce, od plánování a výstavby po používání a obsluhu. Je třeba zajistit trvalý pozitivní dopad na komunity. Návrhy musí prokázat, jakým způsobem přispívají kolektivu a napomáhají dostupnému a sociálně inkluzivnímu prostředí.

Zdroje a vliv na životní prostředí – Planeta 

Projekty musí prokázat rozumné využití a správu přírodních zdrojů v rámci celého cyklu životnosti. Otázky životního prostředí dlouhodobého rázu, především takové týkající se zásob a přesunů materiálu, vody a energie, musí být integrální součástí konstrukční filosofie. 

Ekonomická životaschopnost a kompatibilita – Prosperita 

Projekty musí být ekonomicky proveditelné a schopné zajistit si financování – ať už ze strany veřejnosti, komerčně nebo z koncesních zdrojů – a musí mít pozitivní dopad na společnost a životní prostředí. Je třeba prosazovat ekonomii prostředků v konstrukci, zabránit neúsporné spotřebě materiálních zdrojů a snižovat emise CO2. Konstrukce musí být v souladu s logikou oběhového hospodářství. 

Kontextový a estetický dopad – Místo 

Projekty se musí vyznačovat vysokým standardem architektonické kvality jako obecně přijímané normy kulturního vyjádření. Prostor, forma a estetický dopad jsou velmi důležité a konkrétní projev designu musí být pozitivním a trvalým příspěvkem fyzickému, lidskému a kulturnímu prostředí. 

Přihlaste se do soutěže LafargeHolcim Awards 

Kategorie hlavních ocenění je otevřena udržitelným konstrukčním projektům v pokročilém stádiu designu, u kterých je velmi pravděpodobná realizace. Zahájení prací na konstrukci/zhotovení nesmí být datováno před 1. lednem 2019. Kategorie ocenění příští generace vyhledává vizionářské designové koncepty a odvážné nápady v předběžném stádiu designu, včetně studiové a výzkumné práce na poli designu. Účast v této kategorii je otevřena autorům do 30 let věku. Studenti a mladí profesionálové se samozřejmě mohou přihlásit i do kategorie hlavních ocenění s projekty, které se dostaly do pokročilého stádia designu. 

www.lafargeholcim-awards.org  

Napsat komentář

thirteen − ten =


Koupit předplatné