Landscape Hronov: Zahrada pro spisovatele




Hronovský park pojmenovaný po významné osobnosti českých dějin vznikl již ve 30. letech minulého století na území bývalé zahrady a sadu patřícího rodině Aloise Jiráska. Za devadesát let svého života plnil mnoho funkcí: byl koupalištěm i jevištěm. Jeho aktuální revitalizace podle Davida Chmelaře vrací parku jeho původní význam bezpečné pobytové zahrady pro pasivní i aktivní odpočinek. Nikoli bezvýznamná je i jeho městotvorná funkce.

Funkční a prostorové uspořádání parku respektuje členění areálu původní vzrostlou zelení. Páteřní osa tvořená vzrostlými lípami – hlavní promenáda – začíná sochou Aloise Jiráska (patrona parku), která bude symbolicky všechny příchozí vítat. Stromořadí zakončuje plato s prameníkem (srdcem parku). Do prameníku je přivedena minerální voda z nově zrekonstruovaného pramenu NHr-1a (Regnerka) a ze znovu obnoveného pramenu Hronovka. Park je osou aleje rozdělen na jižní – větší, osluněnou, pobytovou část a severní – menší, klidovou reprezentativní část.

Koncepce řešení rekonstrukce parku vychází z myšlenky znovuobnovení funkce parku jako místa k odpočinku a k vykonávání volnočasových aktivit občanů města (pikniky, hry, relaxace na trávě, koupání). Zvolený koncept úprav počítá s optickým a prostorovým propojením parku s řekou, vyčištěním od nánosů zchátralých objektů a novým trasováním parkových chodníků lépe vyhovujícím svým uživatelům. Základní kostru parku tvoří vycházkové chodníky – okružní promenáda protnutá křížem hlavních průchozích tras dělící park na jednotlivé pochozí travnaté sektory s různým fukčním využitím (rekreace, kultura, reprezentace, aktivity). Hlavní trasa parkem spojuje centrum města s přilehlými čtvrtěmi Zbečníkem a Velkým Dřevíčem. Prochází podél aleje lip a přímo navazuje na lávku přes řeku Metuji. Okolo cest jsou rozmístněna odpočinková místa s lavičkami.

Nově jsme vytvořili další vstup do parku z ulice Jiráskova přímo proti schodišti ke zvonici kostela Všech svatých. Tento vstup odlehčí stísněnému prostranství na chodníku před rodným domkem Aloise Jiráska při návštěvě parku větší skupinou turistů.

Mimo stavebních zásahů do struktury parku došlo i k obnově zeleně. Původní zeleň parku složená pouze z trávníku a vzrostlých stromů byla doplněna o další vrstvu kvetoucích keřů a záhonů smíšené trvalkové výsadby. Vzrostlé stromy jsou doplněny novými s vizí dlouhodobějšího růstu dřevin tak, aby posléze nahradily nynější vzrostlé stromy. Rostlinný materiál byl volen dle místního druhového zastoupení okolní krajiny. Mottem bylo vytvořit „podkrkonošskou zahrádku“.

Revitalizace parku Aloise Jiráska, Hronov

Adresa: Park Aloise Jiráska, Hronov
Investor: Město Hronov
Autor: David Chmelař, David Nývlt / Chmelař architekti
Technické řešení: Jiří Hnízdil
Statické řešení: Jan Tatoušek
Krajinářské řešení: Šmídová Landscape architects

Plocha parku: 19 525 m2

Zastavěná plocha:
WC: 46,2 m2
Amfiteátr: 164 m2
Molo: 159,5 m2
Pítko: 16 m2
Socha A. J.: 16 m2
Vodní prvek – reflexivní balneo: 14,4 m2

Obestavěný prostor:
WC: 145,53 m3
Amfiteátr: 336 m3

Užitná plocha:
WC: 33 m2
Amfiteátr / interiér: 54,9 m2

Realizace: 2012–2018
Projekt: 2004–2018
Foto: Honza Bartoň, Marek Kučera

Napsat komentář

13 + 3 =




Koupit předplatné ?>