Realizace vinařství Lahofer ve Znojmě
Koncept výtvarného řešení vinařství Lahofer od studia Chybík+Krištof ve Znojmě pracuje s interpretací geologických, archeologických, ale i historických vrstev, které jsou tolik příznačné pro tuto oblast. Jak dopadla realizace? 

Znojmo si prošlo časem silnou historickou proměnou od prvních křesťanských misií z Pasova, období vlády Přemyslovců, později Lucemburků, až k rekatolizaci po bitvě na Bílé hoře a následnému dobití Švédy. V každém období dochází k historickým proměnám, stejně tak i geologické složení půdy se na Znojemsku často liší.  

Koncept vychází z barevnosti řezu půdy, která je specifická a výjimečná pro tuto oblast, stejně tak i pro kvalitu vína, o které rozhodují další faktory a okolnosti, jež Francouzi nazývají „terroir“.  

Z vizuálního hlediska se v této oblasti objevuje barevná škála zeminy od sytě červených, okrových, oranžových, ale i šedých a černých, až k odstínům puzzuoli a tuto probarvenost řezem půdy tvoří písčitá vrstva, hlubinné vyvřeliny, žula, granit s naplavenými slíny, jíl nebo kaolin.  

Barvy vnímáme různým způsobem a vše se odehrává pouze v naší hlavě a našem oku, kdy můžeme slyšet barvu a vidět zvuk. Každá barva má svou frekvenci a jinou vlnovou délku, stejně tak i půda, na které je závislá vinná réva, délka kořenů, velikost bobulek a jejich šťavnatost, musí mít dostatečný podíl minerálů a vláhy. Celý podzemní systém vinné révy je alfou a omegou celého vinařství a kvality vín.  

Znojmo leží u východního okraje Znojemské pahorkatiny v tzv. Znojemské kotlině a tvoří křižovatku mezi Brnem a Vídní. Stavba vinařství Lahofer leží v krajině mezi vinohrady a žebrová síť klenby vychází z jednotlivých řádků vinohradu. Stejný princip řazení se objevuje také v malbě.  

Malba, která pokrývá plochu kleneb, asociuje řez zeminou, pískovcové půdy, až někam dál k jádru země. Návštěvník se tak v degustaci vín a vizuálního zážitku může ponořit ve své „expedici“ nejenom do míst nejstaršího slovanského hradiště a projít v čase místem oblasti Znojma ať už přeneseně, nebo i fyzicky mezi řádky vinohradu. 

Malířský koncept vinařství Lahofer  

Místo: Znojmo 

Investor: Vinařství Lahofer 

Studio: Chybík+Krištof

Autor: Patrik Hábl 

Realizace: 2019  

Foto: Pavel Barták

Napsat komentář

three × five =


Koupit předplatné ?>