Městotvorná náves na opavské vesnici


Velká Polom se vyvíjela podél ulice mezi Opavou a Ostravou od středověké vodní tvrze. Historicky neměla náves. Za „zrozením“ návsi je mnoholetá, systematická a kontinuální snaha vedení obce soustředit iniciátory veřejného života v místě kostela sv. Václava. Obec postupně vykupovala objekty a pozemky – doplnila kostru symbolických objektů kostela, obecního úřadu, víceúčelového sálu, kavárny a nákupního střediska o poštu a obecní knihovnu. Teprve poté dochází k výkupu špalíčku budov v těžišti kostry veřejného života a vzniká logický, přirozený prostor pro náves. Nikoliv prací architekta, ale „zdravým selským rozumem“, kterého, mám pocit, ubývá… Však také paní starostka za náves pod záštitou ministerstva pro místní rozvoj získala titul „Komunální politik roku 2017“.

Našemu návrhu návsi předcházely studentské práce katedry architektury VŠB TU v Ostravě. Původně jsme měli na vybraný studentský návrh „jen“ zpracovat další stupně projektové dokumentace. Se studentskou prací jsme se nedokázali ztotožnit. Vysvětlili jsme vedení obce jeho schematičnost a poukázali na nevyužitý potenciál místa a úskalí při budoucím užívání.

Místo vnímáme jako přirozené pro setkávání občanů, komunitní prostor, pojítko přilehlých veřejných budov. Vlastní oválná plocha je sjednocená v jednotné žluté žulové dlažbě. Jednotnosti povrchu je dosaženo díky nepravidelně kladeným odsekům. Plocha má dvě úrovně rozdělené schodištěm z žulových bloků. Horní úroveň je v původním spádu podél komunikace a využívá, obnovuje historickou studnu. Spodní úroveň je vodorovná, pobytová, hlukově stíněná od komunikace. Schodiště slouží zároveň jako hlediště pro produkci na návsi. Tam se předpokládá konání trhů, vystoupení, bude zde umístěný vánoční strom.

Od komunikací na západní a jižní straně je náves oddělena kamennou zídkou ve shodném provedení, jako je zeď kostelní. Vnější ovál náměstí je vydlážděný z šedé žulové kostky, ve které je nově provedený bezbariérový vstup do knihovny.

Mobiliář tvoří dubové „rozpohybované“ židle a lavice rozmístěné a natočené tak, aby vybízely sedící k vzájemné interakci. Jsou rozmístěny v severní, klidové části návsi u vodního prvku a zeleně. Na trávě před knihovnou, pod nově vysazeným zeleným javorem, jsou židle umístěny tak, aby měl čtenář soukromí. Na návsi jsou vysázeny kultivary červených javorů, které obec již dříve vysadila podél komunikací.

Vodní prvek využívá toho, že voda teče, stříká, padá a vytváří hladinu. Využívá původní studnu – ztvárněním víka formujícího jednotlivé proudy vypumpované vody a umístěním tří druhů pump láká nejenom děti. Voda poté stéká prohlubněmi vytesanými do schodiště na spodní část návsi, kde meandruje a vytváří hladinu. Vodní prvek tvoří okruh, pomocí čerpadla voda vytéká v horní části schodiště a s měnící se intenzitou si nachází cestu po schodišti dolů.

Vzhledem k okolnímu dostatečnému veřejnému osvětlení byly nasvíceny jen jednotlivé prvky – lavice, stromy podél knihovny a severní zídka se zelení.

Autor: ATELIER 38
Místo: Velká Polom
Autor: Petr Doležal, Tomáš Bindr, ATELIER 38, s. r. o.
Spolupráce: Jakub Miler, Martina Peřinková, Hana Hlostová
Vodní prvek: Tomáš Skalík, Tomáš Skalík Ateliér
HIP: Radomír Pauler, ATELIER 38, s. r. o.
Plocha návsi cca: 1000 m2
Projekt: 2014–2015
Realizace: 2017
Foto: Roman Polášek, Jaroslav Spišák

Autor: Tomáš Bindr, ATELIER 38 s.r.o. (redakčně upraveno)

1 Response

Napsat komentář

seventeen + twenty =


Koupit předplatné