Minimalismus stage garden dává vyniknout umění


Objektu nové výstavní plochy stage garden GALLERY CREARS v Rožnově pod Radhoštěm byl záměrně dán až asketický výraz, aby vyniklo to, oč v galerii běží především – vystavovat umění. Druhým důvodem minimalistického pojetí novostavby, kterou navrhl Ing. arch. Karel Janča, byla i bezprostřední blízkost drobné hrázděné stavbičky, které se říká Altán.

Rozpadající se objekt Altánu odkoupili od města začátkem 90. let mladí manželé – akademický sochař Igor Kitzberger a akademická architektka Ingrid Kitzbergerová a přetvořili jej na výstavní galerii, avšak záhy zjistili, že prostor není zcela vhodný pro tento záměr, a tak tu vznikla prodejní galerie KUK kováře Václava Kitzbergera (tatínka Igora) orientovaná převážně na produkty uměleckého kovářství. Sen o výstavbě galerie moderního umění jim však zůstal a pomalu se začal naplňovat, když se jim v novém tisíciletí podařilo od města koupit přilehlý pozemek.

Z celkového konceptu vytvoření centra umění v podobě komplexu výstavních pozičních objektů v lokalitě Na zahradách včetně stávajícího Altánu je nyní nově realizován první díl mozaiky – stage garden GALLERY CREARS.

„Objekt nové galerie stojí za zmiňovaným Altánem až v druhé frontě a hlásí se o slovo svou vykukující věží s dominantním velkoplošným bezrámovým rohovým oknem – svítícím okem. Novostavbě byl záměrně dán asketický výraz, který tvoří neutrální pozadí pro vlastní vystavovaná díla, tedy pro to, o co běží především, pro vystavovaný kumšt,“ vysvětluje autor návrhu Ing. arch. Karel Janča a pokračuje: „Důležitou roli v celkovém výrazu sehrává vstupní portál s jednoduchým základním kompozičním členěním otvorů a zapuštěným vstupem, stejně jako křehké okenice – posuvné stínící plechové panely s vypalovanými figurativními motivy, které jsou uměleckým dílem a trvalou součástí expozice. Hra světel, slunce a stínů na bílé hmotě je tak umocněna nejen na vnější tváři budovy, ale i v interiéru. Dodává výstavní expozici další napínavou tajemnou měnící se atmosféru.“

Novostavba stage garden GALLERY CREARS je pojata jako zděný jednovrstvý konstrukční systém z broušených tepelněizolačních cihel HELUZ FAMILY 50 2in1 s vnitřními železobetonovými a ocelovými sloupy a se stropními železobetonovými monolitickými deskami.

Název: Výstavní galerie stage garden GALLERY CREARS, http://stagegarden.cz, http://www.galeriecrears.cz/stagegarden

Autor: Ing. arch. Karel Janča, janca architect, http://jancaarchitect.blogspot.com

Spolupráce: Martin Kaňák, akad. arch. Ingrid Kitzbergerová, MgA. Ivana Štenclová (návrh okenic a plotových dílců)

Realizace: 2018-2019

Autoři fotografií: Jakub Sobotka, Natálie Jančová, Ing. Petr Kolmačka

Napsat komentář

seventeen − 12 =


Koupit předplatné ?>