Očista ke cti Kotěry


Škola architektury pražské AVU hodlá navázat na svojí bohatou tradici nejen v oblasti výuky. Vloni se autorskému týmu kolem Marcely Steinbachové podařilo dokončit dlouho očekávanou rekonstrukci, jíž inicioval Emil Přikryl.

Školu architektury založil v roce 1910 architekt Jan Kotěra (1871 – 1923) jako nedílnou součást uměleckého vzdělávání na Akademii výtvarných umění. Žák Otty Wagnera z vídeňské Akademie a zakladatel české moderní architektury v letech 1919 – 1920 vypracoval projekt budovy Školy architektury, jednopatrové stavby s podkrovím ve stylu moderny a s kubistickými prvky u vstupního portálu. Po Kotěrově smrti se jeho nástupcem stal architekt Josef Gočár (1880 – 1945), který stavbu svébytně uchopil a přidal razantně pojednané nové patro s rovnou střechou a protofunkcionalistickými ateliérovými okny na sever. Dílčí úpravy dispozic provedli po válce Jaroslav Fragner nebo František Cubr. Poslední drobné zásahy před obnovou vznikly během působení Emila Přikryla.

Od působení Josefa Gočára neprošla stavba zásadnější rekonstrukcí, trpěla vlhkostí v suterénu, opadávajícími omítkami, havarijním stavem oken a dveří, dožívaly podlahy a klempířské prvky a vstupní schodiště bylo sesunuté. Zároveň se ale dochovala ve velmi autentickém stavu a dochovalo se zde velké množství původních prvků.

Cílem záměru obnovy, vedeného Emilem Přikrylem a jeho asistenty a studenty, bylo zachovat maximálně atmosféru a autenticitu budovy, repasovat maximum dochovaných prvků a vyřešit technické problémy budovy.

Na tento záměr jsme se snažili navázat. Obnovu budovy jsme pojali s maximálním respektem k budově i všem, kdo se na ní v průběhu času podíleli. Cílem bylo budovu maximálně očistit od prvků a řešení, které zasahovaly do původního charakteru stavby. Snažili jsme se navázat na velkorysost původního řešení a doplnit ji současnými prvky, zachovat maximálně původní autenticitu stavby a nepokazit nic ze zachovalého.

Fasáda a klempířské prvky

Obnova byla díky minimu času na projekt i rekonstrukci rozdělena do několika etap. Venkovní omítky a klempířské prvky restaurovali přímo restaurátoři AVU, pedagogové za spolupráce studentů. Velký důraz byl kladen, a to i za cenu krátkého času, na výzkum původních materiálů a směsí. Omítky byly až na velmi poškozená místa opraveny a „zazáplatovány“. Ve velké míře bylo použito stávajících klempířských prvků a ty byly doplněny o nová řešení tak, aby se fasáda maximálně přiblížila původním fotografiím z doby výstavby. Zásadním problémem bylo odstranění středového nepůvodního svodu ze severní fasády, kde nedobové řešení hyzdilo výtvarně pojatou fasádu s ateliérovými okny. Navrácením tmavě šedé barvy klempířským prvkům se sjednotila fasáda a vyniklo její členění. Nedobová okna do suterénu byla zazděna. Původní nápisy na fasádě byly restaurovány.

Vlajkosláva

Snahou bylo na budovu vrátit původní nedochovanou konzolu vlajkoslávy od Josefa Gočára a odstranit symetrické nedobové žerdě u vstupní fasády. Po velkém úsilí se nakonec podařilo jak staticky, tak po vyjednáváních se zástupci památkové péče navrátit budově tento nenápadný, ale důležitý prvek, třešničku na dortu. 

Interiér

V nadzemních patrech byla snaha maximálně zachovat původní prvky či prvky, které byly přidány později, ale jsou z dnešního pohledu hodnotné. Ze všech původních dřevěných oken a dveří bylo nakonec nezbytné nahradit replikou pouze jedny dveře v anglickém dvorku. Byly objeveny a obnoveny dělené parapety špaletových oken, které byly doposud schované za deskovinou. Na záchodech i v ateliérech zůstaly původní i novější obklady a původní dlažby, repasovala se všechna schodiště včetně madel, po tlakových zkouškách byly repasovány dochované radiátory i signifikantní svítidla od Jaroslava Fišera či vybraná umyvadla a klozet. Nové podlahy z přírodního linolea v hnědé barvě byly vybrány na základě rozboru vzorků původního linolea a jsou téměř shodné s původní recepturou.

Byly skoro kompletně vyměněny všechny instalace, a to podle nemalých požadavků zadavatele na maximální vybavenost, zřídila se nová vodovodní přípojka. Prostory jsou doplněny o nové vrstvy koncových prvků, jako jsou svítidla, ventily radiátorů, zásuvky a vypínače, koncové prvky čidel, hydraulické splachování a nová umyvadla a klozety. Na výběr těchto prvků byl kladen maximální důraz. Část z prvků je technického rázu a vytváří současnou, ne příliš viditelnou vrstvu. Všechna okna ateliérů jsou navržena se zatemňovacími textilními roletami. 

Odvlhčení a suterén

Značné a dlouhodobé zavlhčení budovy bylo řešeno komplexním odkopáním a sanací suterénu s průběžnou drenáží. Nové betonové podlahy v suterénu jsou řešené jako provětrávané. Původní systém větrání zdiva na východní a jižní straně budovy, odhalený při stavbě, byl vyčištěn a ponechán a zakonzervován. Hlavním cílem stavby bylo obnovit suterén, ve kterém se nedochovaly žádné původní prvky kromě betonového schodiště s dřevěným madlem. Temné prostory suterénu byly v zásadě kompletně zrenovovány pro potřeby dílen studentů Školy architektury. Cílem obnovy bylo přivést do těchto nepřívětivých prostorů denní světlo, byly obnoveny některé zazděné otvory a osazeny nové prosklené dveře v pozinkovaném rámu. Byla doplněna koupelna a zázemí suterénu. Všechny nové zásahy v suterénu jsou pojednány v surové technicistní formě, které dominuje pozinkovaný plech, betonové podlahy a přiznané rozvody.

Důležitou drobností celé obnovy je nenápadná vzpomínka na působení profesora Emila Přikryla na škole. Kruhová záslepka, kterou kdysi použil na zakrytí otvoru u vstupních dveří, byla v rámci obnovy repasována a vrácena na své místo.

Obnova Školy architektury

Místo: Praha 7

Investor: AVU

Autoři rekonstrukce: Marcela Steinbachová / Skupina, www.skupina.org

Spolupráce: Vít Holý

Studie k investičnímu záměru Obnova Školy architektury AVU, Školy architektury při Akademii výtvarných umění, 2014, pod vedením prof. Emila Přikryla vypracovali: Emil Přikryl, Marek Kopeć, Michal Šiška, Adam Wlazel, Vendula Urbanová, Tamara Staňková, Ondřej Dušek.

Architektonická a stavební část navazujících fází: Marcela Steinbachová

Spolupráce: Vít Holý

Konzultace a spolupráce: Emil Přikryl

Stavební část: Marcela Steinbachová, Vít Holý

Konzultace a odborná pomoc: Vít Štěpán / Deltaplan, Vladimír Pavlovič / SPS Projekt,

Profese: Jiří Marek (statika), Ivana Dedková (požární ochrana), Pavel Černoch / LiVi (vzduchotechnika), Milan Vávra (elektroinstalace), Tomáš Mikula (slaboproud), Jan Svátek (zdravotní technika, ohřev TV)

Realizace: 2019

Foto: Tomáš Souček

Napsat komentář

6 − five =


Koupit předplatné