Svítící lucerna v Novém Boru


Jeden z nejvýraznějších zástupců českého designu doma, a zejména v zahraničí – výrobce světel Lasvit – získal po letech reprezentativní sídlo v domovském Novém Boru. Progresivní studio Opočenský – Valouch architekti navrhlo světelnou lucernu respektující kontext novoborské stavební reality.

Návrh obnovy a doplnění areálu firmy Lasvit míří k výhledu jeho sjednocení do harmonické kompozice celého bloku. Dva stávající památkově chráněné domy byly doplněny o dva nové, které vycházejí z proporcí typických v místě. Tvar domů je abstrahován do jednoduché formy obdélného půdorysu zastřešeného valbovou střechou. Dvůr obklopený původními stavbami i soudobou architekturou se stává chráněnou „rajskou“ zahradou pro odpočinek i práci.

Nový skleněný dům nahradil zděný krček, který dříve propojoval historické stavby. Dům je středem sídla firmy, je kavárnou i jednacím prostorem. Je uvnitř obklopen policemi, které slouží jako knihovna a sklad vzorků, skleněných prvků. Skleněné elementy v policích jsou prozářeny denním světlem, po setmění jsou podsvíceny a září ven. Plášť i střecha jsou pokryty skleněnými šablonami, které byly vyvinuty ve spolupráci s Lasvitem. Vycházejícími z proporce a kladení břidlicových desek užívaných na štítech a střechách v regionu a textura skleněné šablony vychází z lomu plátů břidlice.

Dva historické, památkově chráněné domy č. p. 170 a 171 byly renovovány, očištěny od nevhodných zásahů z 80. let a adaptovány pro kancelářský provoz firmy. Zateplení z vnější strany bylo odstraněno, na obvodovou zeď byla nahozena hliněná omítka. Napadené trámy byly vyměněny za nové. Podkrovní prostory jsme ponechali, pokud možno, volné. Podlaha na terénu stojí nově na provětrávaných tvarovkách, v patře byly osazeny suché skladby na novodobé násypy, které zajištují prostor pro vedení sítí i zlepšení akustiky.

V zadní části pozemku je kolmo k ulici umístěn černý dům. Skrývá třípodlažní prostor otevřený do krovu, doplněný o jeřábovou dráhu. Střecha i plášť jsou z černých cementových šablon. Třináct metrů vysoký prostor je určený k prezentaci nově vyvíjených artefaktů.

Sídlo firmy Lasvit

Místo: Palackého nám. 170, Nový Bor

Investor: Lasvit, s. r. o.

Autoři: Ing. arch. Jiří Opočenský, Ing. arch. Štěpán Valouch / ov architekti, s. r. o.

Spolupráce: David Balajka, Anna Schneiderová

Hlavní dodavatel: BAK stavební společnost, a. s.

Náklady: 90 milionů Kč

Velikost řešeného území: 1 645 m2

Zastavěná plocha: 779 m2

Projekt: 2017

Realizace: 2019

Foto: BoysPlayNice

Napsat komentář

1 × five =


Koupit předplatné ?>