Naplech!


Tak, jak se proměnilo naše zemědělství, mění se i související, vybudované prostředí. Atelier 111 architekti, jenž v posledních letech uspěl zejména díky svým projektům v oblasti výstavby rodinných domů, navrhl novostavbu opravárenských dílen pro zemědělský areál v unikátní symbióze tradičního tvarosloví a moderní funkčnosti. Novostavba dílen, nacházející se v zemědělském areálu na okraji obce Opatov, je určena především pro servis a údržbu velkých zemědělských vozů a strojů. Součástí objektu je i zázemí pro zaměstnance celého areálu: sociální zařízení, šatny a denní místnost. Výraz dílen nese prvky jednak původních okolních klasických zemědělských staveb (sedlová střecha, střešní světlík), zároveň je však hmotově přizpůsoben svému účelu. Opláštění z bílého trapézového plechu je obdobné jako opláštění sousední bioplynové stanice. Konstrukční prvek v podobě příhradové konstrukce vytváří výrazný lineární světlík v místě střešního hřebene. Světlík a boční prosklené fasády jsou navrženy v systému profilového průsvitného materiálu, u světlíku se tak částečně propisuje příhradová konstrukce. Bílá stodola Místo: Opatov Autoři: Jiří Weinzettl, Veronika Indrová / Atelier 111 architekti Spolupráce: Michal Hamada Projekt: 2018 Realizace: 2019 Foto: Alexandra Timpau / Alex Shoots Buildings

Napsat komentář

2 × five =


Koupit předplatné ?>