Články

Články

Přečtěte si výběr zajímavých článků z magazínu Architect+.
Revue pro prezentaci české a slovenské architektury

5 let IPRu, hlava III.

Ondřej Boháč

Ondřej Boháč je třetím ředitelem Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Instituce, o níž je hodně slyšet nejen v Praze a která před pár týdny oslavila teprve páté výročí své existence… Nebo – „už“ páté? V této souvislosti poskytl našemu časopisu Ondřej Boháč rozsáhlý rozhovor.

Číst dál

Soukromý veřejný prostor

Soukromý veřejný prostor

Veřejný prostor vznikl rekonstrukcí a přístavbou měšťanských domů v centru Trnavy. Ateliér Vallo Sadovský Architectshledal odpověď na otázku, jak skloubit požadavky klienta na plnohodnotné využití celého prostoru s podmínkami památkové ochrany i očekáváním obyvatel města.

Číst dál

Kde kola chytají druhý dech

Kde kola chytají druhý dech

Unikátní odpočívka pro kola a jejich majitele na trase nedaleko známé úzkokolejky v Osoblaze. Kousek od polských hranic ležící nenápadná realizace se skandinávským espritem.

Číst dál

Architekti krajiny – krajina architektů aneb hledání podstaty

Štěpán Špoula

V diskusi o hledání kvalitní krajinné architektury u nás jsme narazili už na samém počátku – při pokusu o její definici. Kde začíná a kde končí „landscape architektura“, jaké jsou její formy a zejména jakou řečí má mluvit? Pozvání ke kulatému stolu přijali krajinná architektka Štěpánka Šmídová z ateliéru Šmídová Landscape architects, architekt a autor mnoha veřejných prostranství a parků Roman Koucký a krajinný architekt Štěpán Špoula, aktuálně odpovědný za problematiku celostního přístupu při tvorbě a správě veřejných prostranství a krajiny v rámci Kanceláře krajiny a zelené infrastruktury Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Číst dál

Jacques Dupuis: Mistr křivky

Dům Le Parador propojuje modernistický styl s eklektickými prvky

Poválečná belgická architektura stále zůstává skryta širšímu mezinárodnímu zájmu. Přesto v ní figurují velmi zajímaví tvůrci, kteří se dokázali poučit tehdejšími mezinárodními vzory a ve spojení s vlastními originálními přístupy je zhmotnit v neortodoxní a jedinečné stavby, často velmi těžko zařaditelné k hlavním proudům modernistické architektury. Takový je i lyrický modernismus Jacquesa Dupuisa, architekta, který zůstává známý jen hrstce expertů, a to i přesto, že jeho dílo je v Belgii velmi dobře zmapované.

Číst dál

Kaple cestou

Pohled od prozatímního dřevěného kříže ke klekátku

Zvlněná otevřená krajina okolí jihomoravského Mikulova získala díky intervenci studentů a pedagogů FA VUT v Brně překvapivě intimní a kontemplativní těžiště: fragmenty kaple roztroušené cestou k bývalému poutnímu místu...

Číst dál

Rozhovor s Alenou Šrámkovou

Alena Šrámková

Obec architektů byla založena v roce1990 podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. Jejím cílem bylo navázat na tradici spolků architektů z prvního období československé republiky 1918–1938. Stala se přímým právním nástupcem Svazu architektů, jehož činnost byla ukončena v roce1989 a který do té doby sdružoval zástupce architektonické profese. Její první předsedkyní se stala Alena Šrámková, která v rozhovoru zavzpomínala nejen na dobu, kdy první svobodná organizace sdružující architekty vznikala...

Číst dál

K I N O N E K I N O

Noční průčelí do náměstí Svobody

Objekt původního kina (kino pohraniční stráže) byl postaven v letech 1958–1959 v rámci akce Z v západní části náměstí Svobody. Jednalo se o první větší stavební dílo místních obyvatel čerstvě osidlujících Planou po odsunu původní německé populace uskutečněném v roce 1946. Způsob lidové výstavby je čitelný ve výrazu budovy směrem do náměstí, ve stavebně technickém provedení, i v umístění na pozemku. Nepodsklepený jednopodlažní objekt nahradil dva původní městské domy. Hmotou nekoresponduje s výškovou hladinou okolních staveb a nepřijímá ani historickou parcelaci. Budova, nacházející se v městské památkové zóně města, prošla několika částečnými opravami zaměřenými především na úpravu čelní fasády, poslední se realizovala v roce 2009. V průběhu těchto úprav byly mj. odstraněny původní výtvarné motivy mezi okny do náměstí. Prostorový plán budovy již delší dobu nereflektoval soudobé požadavky současných kinosálů a svým strnulým řešením bránil i jinému účelu užívání. Stáří a provozní neohebnost představovaly významnou příčinu úpadku návštěvnosti zařízení i kulturního života ve městě.

Číst dál

BYT, ČI NEBÝT

BYT, ČI NEBÝT

Sociální byty za luxusní cenu

Nadšený přechod k tržnímu hospodářství v devadesátých letech minulého století se opíral o představu, že trh je nejdokonalejším nástrojem uspokojování lidských potřeb. V některých oblastech se trhu ustoupilo úplně, v jiných, například v zajištění vzdělávání nebo péče o zdraví, k tomu nebylo dost odvahy. Jednou z oblastí, kde se na vitalitu uspokojování poptávky nabídkou přistoupilo, bylo bydlení.

Číst dál
×

Log in